Geld Stadjerspas gedeeltelijk naar kinderen in armoede

groningen-centrum-sint maartenmars-2Nieuwe website met Digitale Stadjerspas en Kindpakket
De gemeente Groningen blijft een deel van de activiteiten uit de huidige Stadjerspas toch aanbieden aan minima. Het college past naar aanleiding van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad haar eerdere besluit aan.

Per 1 januari 2014 start een informatieve website voor mensen met een laag inkomen. Op dit digitale minimaloket komt een webshop met een selectie van kortingen uit de huidige Stadjerspas en een Kindpakket. Het doel is om de maatschappelijke participatie van mensen met een laag inkomen – zowel van kinderen als van volwassenen – nog meer te stimuleren. 

Het digitale minimaloket is een website bedoeld voor Stadjers die moeten rondkomen van weinig geld. Op deze website komt een compleet, overzichtelijk en integraal aanbod van alle inkomensondersteunende zaken zodat ze makkelijk vindbaar zijn. Het gaat vooral om informatie van de gemeente. Maar er is ook informatie van de Rijksoverheid op de site te vinden en een overzicht  van maatschappelijke organisaties en instellingen die in de stad actief zijn.

Webshop
De website heeft ook een webshop die de huidige Stadjerspas vervangt. Via deze webshop wordt de ‘top vijf’ van aanbiedingen uit de Stadjerpas digitaal aangeboden.  Deze ‘top vijf’ dekt 85% van het gebruikte aanbod van de huidige Stadjerspas. Het gaat dan om kortingen op bijvoorbeeld sportabonnementen, kennis en vaardigheden, de bibliotheek en een aantal keren gratis zwemmen,  schaatsen of museumbezoek. De gemeente hoopt dat deze ‘top vijf’ wordt aangevuld met aanbiedingen van commerciële partijen uit de stad.

 

Kindpakket
Naast deze webshop wil het college in samenwerking met organisaties in de stad een Kindpakket ontwikkelen. Het Kindpakket bundelt in de eerste plaats alle bestaande voorzieningen en regelingen voor kinderen uit minimagezinnen in Groningen. In de tweede plaats biedt het Kindpakket ook een webshop met aanbiedingen voor kinderen uit de huidige Stadjerspas. Hiermee wil het college het makkelijker maken dat kinderen gebruik maken van deze regelingen. In de loop van 2014 wil het college hier graag een derde categorie met nieuwe voorzieningen aan toevoegen. Extra voorzieningen zoals voeding, kleding en schoeisel. Deze extra voorzieningen zullen alleen beschikbaar zijn op indicatie voor kinderen en jongeren die in uiterst problematische omstandigheden opgroeien. Met het nieuwe Kindpakket sluit het college aan bij de aanbevelingen van de Kinderombudsman in het rapport Kinderen in armoede in Nederland dat in juni 2013 is verschenen. Dit Kindpakket krijgt een plek op het digitale minimaloket.

 

Stadjerspas gaat digitaal
Deze nieuwe plannen betekenen dat het college de functie van de Stadjerspas wil voortzetten, maar in afgeslankte én in digitale vorm. De gemeenteraad buigt zich in december over het nieuwe voorstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *