Wijkkrant nummer 1 definitief ten einde

wijkkrant nov 2015-1In het Dagblad van het Noorden mogen de redactieleden van de wijkkrant nummer 1 vernemen dat het doek definitief is gevallen voor de wijkkrant voor Paddepoel en Selwerd. Aanleiding voor het opdoeken van de krant is een conflict over de inhoud van de krant wat leidde tot vertrek van de eindredacteur en de overige redactieleden die zich solidair verklaarden en eveneens opstapten.

Als redactie hadden we de afspraak de reactie van de wijkraden(en) af te wachten alvorens naar buiten te treden. Keer op keer werden deze afspraken geschonden en lag het nieuws al op straat. Bij een besluit om de activiteiten te beëindigen hoort dat je de partijen die het betreft eerst informeert zoals de drukker, de instellingen in de wijken en de ondernemers en middels een korte toelichting de reden aangeeft. Helaas heeft dit niet mogen plaatsvinden en ontvingen we veel teleurstellende reacties.

Waar twee zijn hebben ook beiden schuld wordt wel eens gezegd. De problemen begonnen bij het brengen van het nieuws over een turbulente jaarvergadering van de wijkraad Selwerd waar één van de redacteuren objectief nieuws heeft gebracht en bij het nieuwe bestuur de nodige irritatie opwekte. Een kwestie die uitvoerig is besproken met de eindredacteur. Gaande dit proces werd duidelijk dat niet alleen de wijkraad Selwerd maar ook Paddepoel de redactie wil censureren en het vertrouwen in de eindredacteur in het geding was. De gewraakte stukken als verslag ledenvergadering en nieuws naar aanleiding van de co-creatie, waren verslagen en ingezonden stukken die zich niet anders laten beschrijven. Dat kun je als wijkraden niet leuk vinden maar dingen overkomen je en daar valt uit te leren. Intern is de onderlinge samenhang van de wijk en het verzamelen van nieuws keer op keer aan de orde geweest. Slecht een wijkvoorzitter Ron van de Weerd wilde in gesprek over de toekomst van de krant. Hij verliet vroegtijdig het toneel en de kwestie bleef onbesproken. Nimmer zijn de wijkraden aangeschoven bij de redactieleden en hebben stukken voor de wijkkrant ingeleverd waaruit hun visie over de wijken wordt weergegeven en welke route gevolgd gaat worden. Dat Selwerd anders doet besluiten om naast de genoemde problematiek een andere weg in te willen slaan, het zij zo. Maar neem wel je maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de wijkorganisaties de stekker er niet zo maar uit te trekken wat ook geld voor de wijkraad Paddepoel. Afscheid nemen doe je met elkaar op een fatsoenlijke manier ondanks de meningsverschillen die er zijn en waarbij men zich ook kan afvragen is het een goed besluit.
Gelet op de vele veranderingen, de maatschappelijke problemen die tijdens diverse bijeenkomsten worden benoemd en de nieuwe initiatieven als co-creatie, wijkbedrijf en wijs tot wasdom te laten komen, dan zet je met elkaar de schouders er onder en daar past een wijkkrant bij. Nee samen maken we dus niet de wijk en laten ons eigenbelang prefereren boven het maatschappelijk belang. En over de inhoud van de wijkkrant hebben de wijkraden niet kunnen duiden waar zij problemen mee hebben.

De redactie is niet weer bijeen geweest zoals wordt beschreven in het artikel van het Dagblad van het Noorden. Er staat een afspraak gepland op 21 december om 19.00 uur. Geld is in tegenstelling tot wat het Dagblad schrijft niet het probleem. Het seizoen had afgemaakt kunnen worden. Er is nog een ruime reserve en de bijdrage van rond de € 2000 euro van Selwerd had, voor zover we weten, ook anders opgelost kunnen worden.

Als mederedacteur van de wijkkrant constateren we dat er vraagtekens gezet moeten worden over het functioneren van wijkraden en de daaraan gekoppelde subsidies. De wijkraden zijn geen gekozen vertegenwoordigers van de wijken. Worden op vele fronten gefaciliteerd met subsidiegelden en worden door de politiek als klankbord gebruikt. Nu er problemen zijn geven ook zij niet thuis.

Als laatste laten wij u weten dat focusgroningen.nl doorgaat op de ingeslagen weg. De amateurnieuwssite zoals genoemd in de medianota van de gemeente Groningen blijft voorlopig een belangrijk communicatiemiddel voor de wijken zonder enige vorm van subsidie!.

2 gedachten over “Wijkkrant nummer 1 definitief ten einde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *