Wijkkrant nummer 1 definitief ten einde

wijkkrant nov 2015-1In het Dagblad van het Noorden mogen de redactieleden van de wijkkrant nummer 1 vernemen dat het doek definitief is gevallen voor de wijkkrant voor Paddepoel en Selwerd. Aanleiding voor het opdoeken van de krant is een conflict over de inhoud van de krant wat leidde tot vertrek van de eindredacteur en de overige redactieleden die zich solidair verklaarden en eveneens opstapten.

Als redactie hadden we de afspraak de reactie van de wijkraden(en) af te wachten alvorens naar buiten te treden. Keer op keer werden deze afspraken geschonden en lag het nieuws al op straat. Bij een besluit om de activiteiten te beëindigen hoort dat je de partijen die het betreft eerst informeert zoals de drukker, de instellingen in de wijken en de ondernemers en middels een korte toelichting de reden aangeeft. Helaas heeft dit niet mogen plaatsvinden en ontvingen we veel teleurstellende reacties. Lees verder

Twijfels over legitiem bestuur wijkraad Selwerd en belangenverstrengeling

wijkkrant nov 2015-1Legitimiteit
De bestuursleden van de Wijkraad hadden allang eens duidelijk moeten maken dat zij een legitiem bestuur vormen. Nu wordt er nog steeds getwijfeld aan hun status; ze zijn in het bestuur gekomen na een warrige en onduidelijke verkiezing, en het is nog steeds niet bewezen dat ook bewoners van buiten de wijk Selwerd in het bestuur van de Wijkraad kunnen zitten.

Er zijn op de ledenvergadering (wie zijn die leden overigens) drie mensen gekozen.Eén van hen, de heer Sjoerd Otter, heeft zich enige tijd geleden spontaan terug getrokken. Dus zijn er nog twee bestuursleden. Toch staan er onder de brief van het Wijkraadsbestuur van 16 november vijf namen en handtekeningen. Vier met een bestuursfunctie, en één met zijn professie. Maar J. Lubbers en R. Etten zijn nooit door de leden in het bestuur verkozen. Hier is sprake van misleiding, of bedrog, misschien zelfs van valsheid in geschrifte. Lees verder