Wijkkrant Nummer 1 December 2015 | Digitaal

De wijkkrantwijkkrand dec nummer 1 wordt in de laatste week van de maand verspreid. Bij een aantal bekende supermarkten, tankstations en de Vensterschool liggen vanaf  die dag een aantal stapels. De wijkkrant verschijnt niet in de maanden juli en augustus. De huidige redactie heeft haar activiteiten per 1 januari 2016 beëindigd. Op welke wijze de huidige wijkkrant wordt voortgezet is bij publicatie onbekend.

Wijkkrant nummer 1 definitief ten einde

wijkkrant nov 2015-1In het Dagblad van het Noorden mogen de redactieleden van de wijkkrant nummer 1 vernemen dat het doek definitief is gevallen voor de wijkkrant voor Paddepoel en Selwerd. Aanleiding voor het opdoeken van de krant is een conflict over de inhoud van de krant wat leidde tot vertrek van de eindredacteur en de overige redactieleden die zich solidair verklaarden en eveneens opstapten.

Als redactie hadden we de afspraak de reactie van de wijkraden(en) af te wachten alvorens naar buiten te treden. Keer op keer werden deze afspraken geschonden en lag het nieuws al op straat. Bij een besluit om de activiteiten te beëindigen hoort dat je de partijen die het betreft eerst informeert zoals de drukker, de instellingen in de wijken en de ondernemers en middels een korte toelichting de reden aangeeft. Helaas heeft dit niet mogen plaatsvinden en ontvingen we veel teleurstellende reacties. Lees verder

Twijfels over legitiem bestuur wijkraad Selwerd en belangenverstrengeling

wijkkrant nov 2015-1Legitimiteit
De bestuursleden van de Wijkraad hadden allang eens duidelijk moeten maken dat zij een legitiem bestuur vormen. Nu wordt er nog steeds getwijfeld aan hun status; ze zijn in het bestuur gekomen na een warrige en onduidelijke verkiezing, en het is nog steeds niet bewezen dat ook bewoners van buiten de wijk Selwerd in het bestuur van de Wijkraad kunnen zitten.

Er zijn op de ledenvergadering (wie zijn die leden overigens) drie mensen gekozen.Eén van hen, de heer Sjoerd Otter, heeft zich enige tijd geleden spontaan terug getrokken. Dus zijn er nog twee bestuursleden. Toch staan er onder de brief van het Wijkraadsbestuur van 16 november vijf namen en handtekeningen. Vier met een bestuursfunctie, en één met zijn professie. Maar J. Lubbers en R. Etten zijn nooit door de leden in het bestuur verkozen. Hier is sprake van misleiding, of bedrog, misschien zelfs van valsheid in geschrifte. Lees verder

Einde wijkkrant Nr. 1 – Redactie dient ontslag in

wijkkrant nov 2015-1De wijkkrant Nr.1 voor Paddepoel en Selwerd houdt op te bestaan. Nog één nummer in december en dan komt er een abrupt een einde na 33 jaar van een wijkkrant met een maandelijkse oplage van 9000 exemplaren. De belangrijkste reden van het besluit van de redactie haar werkzaamheden te beëindigen is dat de wijkraden Paddepoel en Selwerd enerzijds het vertrouwen ter discussie stellen en anderzijds dat de raden de redactie willen beperken op de wijze van verslaglegging zoals een verslag van de jaarvergadering van Selwerden het plaatsen van stukken naar aanleiding van de co-creatie voorstellen zoals het verkeerscirculatieplan en de speeltuinproblematiek aan de Venuslaan. Kortom, de redactie kan en laat zich deze censuur niet opleggen. Maandelijks is en wordt nieuws gebracht over en voor de wijk waar velen hun inspanningen voor verrichten. Waar we op weg waren verbeterslagen te maken met betrekking tot een verbeterde communicatie met de instanties in de wijken en de kwaliteit van de krant verliezen de wijken een belangrijk communicatiemiddel waarin door organisaties en ondernemers veel gedeeld werd en tegemoet kwam aan de vele oudere lezers die niet over internet beschikken. Lees verder

Wijkkrant Nummer 1 Oktober 2015 | Digitaal

wijkkrant oktober 2015De wijkkrant nummer 1 wordt in de laatste week van de maand verspreid. Bij een aantal bekende supermarkten, tankstations en de Vensterschool liggen vanaf  die dag een aantal stapels. De wijkkrant verschijnt niet in de maanden juli en augustus.

Wijkkrant Nummer 1 September 2015 | Digitaal

wijkkrant september 2015De wijkkrant nummer 1 wordt in de laatste week van de maand verspreid. Bij een aantal bekende supermarkten, tankstations en de Vensterschool liggen vanaf  die dag een aantal stapels. De wijkkrant verschijnt niet in de maanden juli en augustus.

Wijkkrant Nummer 1 Juni 2015 | Digitaal

wijkkrant juniDe wijkkrant nummer 1 wordt in de laatste week van de maand verspreid. Bij een aantal bekende supermarkten, tankstations en de Vensterschool liggen vanaf  die dag een aantal stapels. De wijkkrant verschijnt niet in de maanden juli en augustus.

Wijkkrant Nummer 1 Mei 2015 | Digitaal

wijkkrant mei 2015De wijkkrant nummer 1 wordt in de laatste week van de maand verspreid. Bij een aantal bekende supermarkten, tankstations en de Vensterschool liggen vanaf  die dag een aantal stapels. De wijkkrant verschijnt niet in de maanden juli en augustus.

Wijkkrant Nummer 1 April 2015 | Digitaal

wijkkrant aprilDe wijkkrant nummer 1 wordt in de laatste week van de maand verspreid. Bij een aantal bekende supermarkten, tankstations en de Vensterschool liggen vanaf  die dag een aantal stapels. De wijkkrant verschijnt niet in de maanden juli en augustus.

Wijkkrant Nummer 1 Februari 2015 | Digitaal

wijkkrant februari 2015De wijkkrant nummer 1 wordt in de laatste week van de maand verspreid. Bij een aantal bekende supermarkten, tankstations en de Vensterschool liggen vanaf  die dag een aantal stapels. De wijkkrant verschijnt niet in de maanden juli en augustus.