Twijfels over legitiem bestuur wijkraad Selwerd en belangenverstrengeling

wijkkrant nov 2015-1Legitimiteit
De bestuursleden van de Wijkraad hadden allang eens duidelijk moeten maken dat zij een legitiem bestuur vormen. Nu wordt er nog steeds getwijfeld aan hun status; ze zijn in het bestuur gekomen na een warrige en onduidelijke verkiezing, en het is nog steeds niet bewezen dat ook bewoners van buiten de wijk Selwerd in het bestuur van de Wijkraad kunnen zitten.

Er zijn op de ledenvergadering (wie zijn die leden overigens) drie mensen gekozen.Eén van hen, de heer Sjoerd Otter, heeft zich enige tijd geleden spontaan terug getrokken. Dus zijn er nog twee bestuursleden. Toch staan er onder de brief van het Wijkraadsbestuur van 16 november vijf namen en handtekeningen. Vier met een bestuursfunctie, en één met zijn professie. Maar J. Lubbers en R. Etten zijn nooit door de leden in het bestuur verkozen. Hier is sprake van misleiding, of bedrog, misschien zelfs van valsheid in geschrifte.

Belangenverstrengeling
Er is een wel heel nauwe band ontstaan tussen het Werkbedrijf en het bestuur van de Wijkraad. Van de vermeende penningmeester J. Lubbers weet ik het niet, maar die andere personen werken allemaal in het gebouw van het Wijkbedrijf. Waardoor er ook een nauwe band ontstaat tussen de privé-ondernemingen van de bestuursleden en het bestuur.

Ter illustratie: in de Nummer 1 van September stelt vice-voorzitter Evelien Bernabela zichzelf voor. Zij doet dit in een presentatie van haar dagelijkse werkzaamheden voor haar bedrijf; een leuk stukje reclame.

De heer Richard Etten schijnt op dit moment de buurtbode te zijn. Inmiddels doet hij ook of hij de secretaris van het bestuur is. En nu zegt het bestuur de ondersteuning van de wijkkrant op omdat men het plan heeft voor de communicatie buurtbodes te gaan inzetten. Overigens, ik wil wel eens een overzicht zien van alle bezoeken en resultaten van de buurtbode tot nu toe, maar dat terzijde.

Jurist Otter zat in het bestuur, is er uit gestapt, maar wordt vervolgens weer ingehuurd om het bestuur (tegen betaling juridische adviezen te geven.)

Al met al: onverkwikkelijke persoonlijke verstrengelingen.

Het besluit
Het bestuur van de Wijkraad is het bestuur van een vereniging. Het bestuur moet dus, als zij een belangrijk besluit wil nemen, eerst de leden raadplegen, met hen overleggen, en goedkeuring vragen. Nu echter hebben de bestuursleden van deze Wijkraad eigenmachtig een besluit genomen. Dit besluit heeft dan ook geen enkele rechtsgeldigheid.

Het bestuur heeft zich vergaloppeerd door op zeer korte termijn, zonder enig overleg, de geldkraan voor de wijkkrant dicht te draaien.Er heeft geen overleg met de redactie plaats gevonden, er heeft geen overleg met medefinancier Wijkraad Paddepoel plaats gevonden, er heeft geen overleg met de drukker plaats gevonden, er heeft geen overleg met de winkeliers plaats gevonden, er heeft geen overleg met b.v. de bezorgers plaats gevonden. m van beleefd overleg uitgebleven is. Met hier en daar een leugentje om bestwil.

Het bestuur kan en mag op deze manier helemaal geen besluit nemen. Zij zal eerst in overleg moeten gaan met de leden. Nu dat niet gebeurd is, is dit besluit nietig.

Verder
De redactie legt haar werkzaamheden neer. Het decembernummer zal het laatste nummer zijn dat deze redactie maakt. Uiteraard moet er wat gebeuren met het bestuur van de Wijkraad, en het Werkbedrijf. Hier zal de subsidieverstrekker uiteindelijk toch moeten ingrijpen.

Er wordt gewerkt met geld van de gemeenschap / gemeente. De gemeente kan niet werkloos blijven toekijken hoe hier gesold wordt met mensen en geld. Mijns inziens zal Peter Wijnsma zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, en ingrijpen. Ook van de Wijkraad Paddepoel verwacht ik een wat krachtiger houding. Zij kunnen toch niet gedwee accepteren dat de mede-financier er zomaar de brui aan geeft??

Als het goed is komt er weer een ledenvergadering van de Wijkraad. Het bestuur kan zich voorbereiden op hééééééél veel vragen………

Persoonlijk
Dat in de laatste brief van het bestuur mijn verslag van de ALV betiteld wordt als “dramatisch opgeblazen stuk” doet mij glimlachen. Het zegt alles over de houding en positie van de bestuursleden. Slap geneuzel, dus.

Ik ga mee met de overige redactieleden, en trek mij dus terug. En daar kom ik niet op terug!

Redacteur Piet Boonstra Wijkkrant Nummer 1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.