Opgestapte wijkraad Selwerd naar de ombudsman

nederland 2011, groningen, selwerd, vanaf de morgensterflat

De opgestapte wijkraad van Selwerd stapt naar de ombudsman, meldt OOG-TV vandaag op haar site. Zij is verbolgen over de aangifte van het stadsbestuur tegen de wijkraad. B&W deden aangifte tegen de wijkraad wegens verduistering. Lees verder

Wijkraad Selwerd beëindigt haar werkzaamheden

wijkraadoverleg selwerd 2013 - de berk-8761Het bestuur van de Wijkraad Selwerd beëindigd haar werkzaamheden. Op de facebook pagina van de wijkraad lazen we eerder dat de algemene ledenvergadering tot het najaar werd uitgesteld.  Op de site van de wijkraad Paddepoel wordt als reden gemeld dat de gemeente Groningen geen mensen heeft gevonden die de raad willen voortzetten.

Twijfels over legitiem bestuur wijkraad Selwerd en belangenverstrengeling

wijkkrant nov 2015-1Legitimiteit
De bestuursleden van de Wijkraad hadden allang eens duidelijk moeten maken dat zij een legitiem bestuur vormen. Nu wordt er nog steeds getwijfeld aan hun status; ze zijn in het bestuur gekomen na een warrige en onduidelijke verkiezing, en het is nog steeds niet bewezen dat ook bewoners van buiten de wijk Selwerd in het bestuur van de Wijkraad kunnen zitten.

Er zijn op de ledenvergadering (wie zijn die leden overigens) drie mensen gekozen.Eén van hen, de heer Sjoerd Otter, heeft zich enige tijd geleden spontaan terug getrokken. Dus zijn er nog twee bestuursleden. Toch staan er onder de brief van het Wijkraadsbestuur van 16 november vijf namen en handtekeningen. Vier met een bestuursfunctie, en één met zijn professie. Maar J. Lubbers en R. Etten zijn nooit door de leden in het bestuur verkozen. Hier is sprake van misleiding, of bedrog, misschien zelfs van valsheid in geschrifte. Lees verder

Nieuwbouw moskee Park Selwerd gaat door

moskeeVanmorgen tijdens de wekelijkse persconferentie laat wethouder Roeland van der Schaaf weten dat het ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunnig bouw Moskee vanaf 18 oktober ter visie wordt voorgelegd. Na 20 jaren gaat de nieuwe Moskee er komen. Lees verder