Nieuwbouw moskee Park Selwerd gaat door

moskeeVanmorgen tijdens de wekelijkse persconferentie laat wethouder Roeland van der Schaaf weten dat het ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunnig bouw Moskee vanaf 18 oktober ter visie wordt voorgelegd. Na 20 jaren gaat de nieuwe Moskee er komen.

 

 

Bouwplan
Op 30 juli 2012 heeft de gemeente Groningen een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een moskee op de locatie Park Selwerd ontvangen. Het huidige gebouw zal worden gesloopt.
De bouw van de nieuwe moskee ligt in het bestemmingsplan ‘Paddepoel-Selwerd-Tuinwijk’ en de plek is voor maatschappelijke doeleinden aangemerkt.

De gemeente geeft de volgende ruimtelijke onderbouwing:

Wij hebben gegronde redenen om voor deze aanvraag een ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is voor deze locatie een maximale bouwhoogte aangegeven van acht meter. Het voorliggende plan omvat drie bouwlagen met een totale hoogte van acht meter zestig. Er is voor deze locatie geen binnenplanse ontheffing mogelijkheid ten behoeve van een hoger gebouw opgenomen.

Op de plek waar de moskee komt, staat nu een gebouw (type boerderij), dat al jaren dienst doet als moskee. Qua omvang wordt de nieuwe moskee groter dan het bestaande gebouw. Ongeveer vijf meter ervan af staat een karakteristieke boerderij, die momenteel dienst doet als wijkpost. Voor wat betreft de ruimtelijke inpassing is de afwijking van de hoogte in relatie met de totale massa van het gebouw van ondergeschikte aard. Hier komt bij dat op overige plekken in het bestemmingsplan er een binnenplanse ontheffing geldt van drie meter vijftig voor het verhogen van de bouwhoogte. In verhouding van deze algemene vrijstelling is de zestig centimeter ontheffing, die hier noodzakelijk is, een relatief geringe aanpassing.

Ontheffing parkeren
Op grond van de Bouwverordening en de ‘Parkeernormennota 2012’moet voldoende parkeergelegenheid worden aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het gebouw hoort. De locatie is in het park gelegen en daardoor is er geen ruimte om parkeerplaatsen te realiseren. Overigens heeft de huidige moskee evenmin parkeerplaatsen op het eigen erf. De gemeente is voornemens om met een door haar goed te keuren mobiliteitsplan, ontheffing te verlenen van de Bouwverordening en de “Parkeernormennota 2012’.

In het mobiliteitsplan heeft het moskeebestuur uiteengezet wat de huidige situatie is, wat zij verwachten dat er gaat gebeuren en hoe zij met de verkeerssituatie om willen gaan. Met een mobiliteitsplan wil het moskeebestuur tegemoet komen aan de buurt om zo de parkeerproblemen die ontstaan door moskeebezoekers tegen te gaan. Het plan is in detail uitgewerkt zoals is afgesproken.  Er worden nog nadere afspraken gemaakt en voorwaarden gesteld over de voortgang, evaluatie en eventuele aanvullende maatregelen.

Vervolg
Het ontwerpbesluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd, Staatscourant en gemeenteblad digitaal. Vervolgens ligt het onwerpbesluit vanaf 18 oktober 2013, gedurende zes weken, ter inzage.

4 gedachten over “Nieuwbouw moskee Park Selwerd gaat door

 1. De gemeente heeft lak aan wat de buurtbewoners er van vinden, deze moskee word veel groter, dus veel meer verkeer in de wijk, het parkeerprobleem word aanzienlijk, reken maar dat het honden uitlaat gebied straks word verplaatst of helemaal opgedoekt.
  Dit hoort niet thuis in een woonwijk, maakt niet uit wat voor kerk of wat dan ook is.
  Op de diverse industrieterreinen staat genoeg leeg en er is genoeg braakliggend bouwterrein, kijk naar de stadskerk aan de friesestraatweg, zo kan het ook, goed bereikbaar aan de ringweg, voldoende parkeergelegenheid, geen woningen in de buurt, dus geen geluidsoverlast, helemaal perfect..

  • as Salaamou Alaikoum,

   allereerst wil ik zeggen dat ik het spijtig vind hoe mensen reageren op de komst van een gloednieuw gebouw. Zij weten niet wat de plannen met de nieuwe moskee zullen zijn, maar staan overal als eerste om hun ongenoegen te uiten. Spijtig..

   De moskee zal een multifunctionele taak krijgen in de Stad Groningen. Het zal tevens een meer maatschappelijk betrokken plek worden. Ja, het is een moskee. Nee zo heet het gebouw niet. Wij hebben ooit gekozen voor stichting Islamitisch centrum Groningen, omdat wij meer dan een moskee zijn en zullen zijn indien Allah het wil.

   Nee wij hebben niet gekozen voor een industrietrein, puur omdat het niet praktisch is voor de moskee bezoekers.

   Wij staan in een prachtige wijk, in een prachtig park en zijn goed te bereiken.

   Betreffende een reactie die ik las over: ”Hij wordt veel groter..”
   Ik weet niet of u bij een van de bijeenkomsten bent geweest, maar zoveel groter wordt het gebouw niet. Wel bedankt voor uw ”bijdrage”.

   En wat betreft het parkeerprobleem dat er eens was..
   Voor de bewoners is het wellicht een idee om op vrijdagmiddag eens langs te komen en te kijken hoe wij bezig zijn met het parkeren. Wij hebben parkeerwachten, werken met dranghekken en proberen er voor te zorgen dat mensen naar het winkelcentrum Paddepoel gaan om daar de auto op de parkeerplaats te zetten.

   Wat mij overigens verbaasd is hoe moeilijk er gedaan wordt over een gebouw dat er al meer dan 10 jaar staat. Ook is het frappant dat u moeilijk doet over het parkeren, terwijl er alleen op vrijdagen en in de ramadan zoveel mensen komen.

 2. De gemeente heeft lak aan wat de buurtbewoners er van vinden ?? sterker nog lang niet alle buurtbewoners zijn gehoord maar dat intereseerd de gemeente toch niet, de gemeente doet toch koste wat het kost alleen maar wat ie wil !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *