Wijzigingen hondenbeleid geevalueerd

De overlast van hondenpoep op straat is verminderd ten opzichte van een aantal jaren terug. Ook zijn meer Stadjers positief over het gemeentelijk hondenbeleid dan in 2011.
afvalbak hondenpoep alfred met zakje (1 van 1)
Onvoldoende scoort het aantal afvalbakken op straat constateren zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters. Dit komt naar voren uit de gemeentelijke evaluatie van de in 2012 doorgevoerde wijzigingen in het hondenbeleid. De belangrijkste verandering is dat hondenpoep overal moet worden opgeruimd.

In de afgelopen jaren is een aantal nieuwe regels opgesteld bij het uitlaten van de honden. Hondenbezitters moeten vanaf 2010 bij het uitlaten een opruimmiddel bij zich hebben. Daarnaast werd het aantal losloopgebieden waar hondenbezitters hun hond onaangelijnd uit kunnen laten in 2011 uitgebreid. Vanaf juli 2012 geldt ook in dergelijke gebieden een opruimplicht voor hondenpoep en werd het opruimmiddel in de regels duidelijker omschreven. Een hondenbeleid dat recht doet aan de belangen van zowel hondenbezitters als inwoners van onze stad zonder honden, vormde bij deze maatregelen steeds het uitgangspunt.

Een evaluatie van deze maatregelen laat zien dat hondenbezitters en niet-hondenbezitters tevreden zijn over de algemene opruimplicht. Ook staan meer Stadjers positief tegenover het hondenbeleid dan in 2011 en groeit de groep mensen die het voorgeschreven opruimmiddel gebruikt. Dat komt overeen met de onderzoeksresultaten over hondenpoep in de openbare ruimte. Er ligt minder hondenpoep op de stoep en op straat dan een paar jaar geleden. In het openbaar groen is de overlast van hondenpoep nog steeds hetzelfde. Uit de enquêtes komt ook naar voren dat Stadjers met en zonder honden graag meer afvalbakken op straat zouden zien.

 

De belangenvereniging voor hondenbezitters in de stad, Vereniging Hondvriendelijk Groningen (VHG), heeft een bijdrage geleverd aan de evaluatie van de wijzigingen in het hondenbeleid. Daarnaast heeft de gemeentelijke ombudsman klachten van de VHG over de totstandkoming van het handhavingsbeleid van de gemeente, de registratie van klachten over BOA’s en de communicatie over de regels van het hondenbeleid en de handhaving ervan gegrond verklaard. De gemeente neemt de inhoud van dit rapport ter harte en heeft inmiddels een aantal zaken hersteld. Zo heeft de gemeente in samenspraak met de VHG de door deze belangenvereniging gesignaleerde tekortkomingen in de communicatie weggewerkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *