Meedenken over losloopgebieden

steden nederland, groningen, centrumTot half juli kunnen Stadjers  voorstellen indienen voor of verbeteringen aangeven waar honden los mogen lopen. De gemeente Groningen komt op deze manier tegemoet
aan de wensen van Vereniging Hondvriendelijk Groningen. De gemeente beoordeelt of de wijziging mogelijk is.  In overleg met de bewonersorganisatie in de wijk wordt bepaald of er draagvlak is voor een nieuw of aangepast losloopgebied.

De aanvragen moeten voor 15 juli binnen zijn. Alle informatie: klik hier

Hondtekeningen in strijd tegen verbetering losloopbeleid

natuur-dieren-honden-duitse dog-chihua-1Vanmiddag 4 juni rond de klok van tweeën  geeft de Partij voor de Dieren 109 ‘handtekeningen’ van honden aan de nieuwe wethouder stadstoezicht, Joost van Keulen. De stadshonden hebben getekend voor een hondvriendelijker hondenbeleid in Groningen. Bij de hondtekeningen hoort een notitie met adviezen voor verbeteringen van het losloopbeleid. Lees verder

Aan de ketting met de viervoeter

natuur-dieren-honden-duitse dog-chihua-1Helaas hebben de inspanningen van de Partij voor de Dieren en de Stadspartij niet geleid tot een versoepeling van het hondenbeleid. Buiten de beperkte losloopgebieden aan de riem blijft ongewijzigd. De trouwe viervoeter moet het afleggen tegenover een minderheid van de Stadjers die hinder ondervinden van loslopende honden.

Proef hondenloslooproute Noorderplantsoen

steden nederland, groningen, oranje- en plantsoenwijkTot november 2014 wordt in het Noorderplantsoen een hondenloslooproute uitgeprobeerd. Hondenbezitters kunnen hier met hun hond wandelen, zonder dat deze is aangelijnd. De proef met de loslooproute is van 1 november 2013 tot 1 november 2014. Wandelaars met en zonder hond, sporters, kinderen: iedereen moet deze route kunnen gebruiken zonder overlast te ondervinden. Op basis van de ervaringen met deze voorziening bepaalt het gemeentebestuur eind volgend jaar of de loslooproute blijft. Lees verder

Wijzigingen hondenbeleid geevalueerd

De overlast van hondenpoep op straat is verminderd ten opzichte van een aantal jaren terug. Ook zijn meer Stadjers positief over het gemeentelijk hondenbeleid dan in 2011.
afvalbak hondenpoep alfred met zakje (1 van 1)
Onvoldoende scoort het aantal afvalbakken op straat constateren zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters. Dit komt naar voren uit de gemeentelijke evaluatie van de in 2012 doorgevoerde wijzigingen in het hondenbeleid. De belangrijkste verandering is dat hondenpoep overal moet worden opgeruimd.
Lees verder

Boa’s jagen hondenbezitters de stuipen op het lijf

afvalzakjes hondenVorige week maandag leken de buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa’s) in park Selwerd een ware razzia te houden.

Omstreeks half tien stak ik de Saturnuslaan over en mijn hond doet aan de overkant van de Morgensterlaan onderaan de vijverrand, een grote boodschap welke ik genoodzaakt ben te laten liggen i.v.m. de glibberige en besneeuwde wallenkant. Lees verder

Partij van de Dieren wil minder stringent hondenbeleid

afvalbak hondenpoep alfred met zakje (1 van 1)De gemeenteraad van Groningen vergadert woensdag 27 maart. Op de agenda staat onder andere een bespreekpunt op verzoek van de Partij voor de Dieren over de handhaving van het hondenbeleid.De fractie van de Partij voor de Dieren heeft verzocht kort te spreken over de mogelijkheden om het hondenbeleid minder stringent te handhaven. Deze bespreking wordt gevoerd aan de hand van het Uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving Stadstoezicht.

Draagvlakonderzoek naar proef met hondenloslooproute

 De gemeente wil nu ook in het Noorderplantsoen een proef houden met een pad waar honden niet aangelijnd mogen lopen. In Gravenburg loopt al een dergelijke proef die in oktober van dit jaar stopt.

De vereniging Hondvriendelijk Groningen had om een dergelijke proef gevraagd. Lees verder

Honderd afvalbakken verplaatst voor 1 miljoen – lozen van de baan

Afvalbakken verplaatst naar hondenuitlaatgebieden

In onze eerdere berichtgeving over afvalbakken voor hondenpoep, meerdere artikelen te vinden onder hondenbeleid en hondenbelasting, constateren wij dat 100 afvalbakken verplaatst zijn naar de Lees verder

De hondenpoep bak van 1 miljoen kost geld “Wat een bak”

Eerder berichten wij dat hondenbezitters meer afvalbakken voor honden in Groningen willen. De actie “geen bakje voor kakzakje” had resultaat. De dagen erna zijn extra afvalbakken geplaatst. Niet alleen in Paddepoel hebben we begrepen. In Beijum werd één extra afvalbak waargenomen. Lees verder