Honderd afvalbakken verplaatst voor 1 miljoen – lozen van de baan

Afvalbakken verplaatst naar hondenuitlaatgebieden

In onze eerdere berichtgeving over afvalbakken voor hondenpoep, meerdere artikelen te vinden onder hondenbeleid en hondenbelasting, constateren wij dat 100 afvalbakken verplaatst zijn naar de hondenuitlaatgebieden. De jaarlijkse opbrengst van de hondenbelasting is rondom de 1 miljoen euro en met 100 afvalbakken wel een beetje karig. Overal in het land zien we gepimpte afvalbakken en een mooie aanvulling op de omgeving. Samen maken we de stad, laten ze ons weten vanuit het stadhuis in Groningen. Maar helaas, zonder resultaat. Het was te duur volgens wethouder Jannie Visscher.

Wel is er onderzoek gedaan om de hondenpoep te lozen op het riool, maar dat levert na nu blijkt niet het gewenste resultaat op.

Hondenpoep lozen op riool geen energie-voordeel

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het College van B en W onderzoek gedaan naar een systeem om hondenpoep op het riool te lozen, waarna de poep wordt omgezet in energie. De energieopbrengst van dergelijke systemen is niet groter dan de huidige manier van energie winnen uit organisch afval.

In mei 2012 besloot de gemeenteraad om overal in de stad een opruimplicht voor hondenpoep in te voeren, ook in de hondenlosloopgebieden. Toen is ook afgesproken om de haalbaarheid te onderzoeken van een systeem om hondenpoep te lozen op het riool, waarna deze poep kan worden omgezet in energie. Nu blijkt dat deze manier van energie-opwekken geen energetisch voordeel oplevert vergeleken met de huidige werkwijze. Daarnaast vergen installatie en gebruik van dergelijke bakken een grote investering. Momenteel wordt in onze stad zo’n vijftigduizend ton organisch afval, waaronder ook hondenpoep, vergist en vervolgens opgewerkt tot groen gas.

Het College van B en W besluit daarom niet over te gaan tot het uitproberen van op het riool aangesloten afvalbakken voor hondenpoep. Wel zijn op basis van meldingen en de resultaten van panelonderzoek, 100 van de 1250 prullenbakken in de stad verplaatst naar locaties in de buurt van een hondenuitlaatgebied.

Bij het uitwerken van de plannen voor het Suikeruinie-terrein wordt de motie van de gemeenteraad over de aanleg van een hondenpark opgenomen. Een van de 15 winnende ideeen voor het gebruik van het voormalig Suikerunie-terein  is de aanleg van zo’n park. De inzenders ervan nemen de uitgangspunten van deze motie mee bij het uitwerken van hun ideeen tot een bedrijfsplan, waarover de gemeenteraad zich in het voorjaar van 2013 zal uitspreken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *