Persverklaring UCLG baan Rehwinkel

groningen-centrum-stadhuis-kamer burgemeester-1Peter Rehwinkel heeft na zijn vertrek per 1 november uit Groningen een mandaat van de hulporganisatie UCLG om op te treden als rapporteur. Dat meldt deze organisatie in een persverklaring. Rehwinkel heeft mandaat en dus geen baan. Door UCLG wordt niet expliciet gezegd of het om een ‘baan’ gaat. Uit de omschrijving blijkt dat echter niet: binnen de organisatie wordt het takenpakket van Rehwinkel uitgebreid.

De volledige persverklaring:

Rampen zijn een zorg voor alle landen en die zorg neemt toe als het gaat om de impact die rampen hebben op de aantallen mensen die het betreft en de economische verliezen die er mee gepaard gaan. Het aantal, de schaal en de kosten van rampen nemen alleen maar toe. Vooral als gevolg van groeiende bevolkingsaantallen, aantasting van het milieu, ongeplande nederzettingen, uitdijende en verouderde infrastructuur, groeiend bezit en complexere samenlevingen. Het probleem van de Syrische vluchtelingen, de oorlog in Kosovo, de tsunami in Azië en de aardbeving in Haïti om maar een paar te noemen hebben mensen aangespoord lid te worden van UCLG (Samenwerkende Steden en Lokale Overheden).

UCLG heeft solidariteitsmissies ondernomen en adequate steunprogramma’s uitgevoerd, gebaseerd op stad tot stad-samenwerking  en samenwerking tussen verenigingen.
Gedreven door de overtuiging dat, ongeacht het conflict of de crisis, herstel alleen in gang kan worden gezet door de lokale overheden opnieuw op te zetten heeft het Uitvoerend Bureau ingestemd om de burgemeester van Groningen te mandateren, in zijn hoedanigheid als lid van het uitvoerend bureau, om op te treden als Rapporteur over dit onderwerp en de mogelijkheden van haalbare mechanismen, zoals responsprotocollen en faciliteiten te verkennen.

De burgemeester van Groningen heeft als gemandateerde aan het Bureau de bevindingen van zijn missie gerapporteerd.

Het Uitvoerend Bureau bevestigt het belang van het onderwerp en de wil van de Organisatie om het te handhaven als een van haar strategische prioriteiten. Het Uitvoerend Bureau heeft kennis genomen van het verslag over de Lokale Overheden Rampen Faciliteit zoals gepresenteerd door de burgemeester van Groningen. Het Bureau bevestigt het belang van het onderwerp en heeft de burgemeester van Groningen de opdracht gegeven om het werk hieraan te leiden met behulp van een Resource groep, in nauwe samenwerking met het Wereld Secretariaat en alle betrokken leden. Zij gaan de modaliteiten bestuderen van het werk op dit gebied met als aandachtspunten de financiering, het mandaat en de eisen voor uitvoering.

Het Uitvoerend Bureau van UCLG bestaat uit vertegenwoordigers met een politiek mandaat. De leden van het Uitvoerend Bureau vervullen hun taken zonder bezoldiging.

16-10-2013 13:02

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *