Wordt Tuin in de Stad – Tuin uit de Stad?

kosterverloren-tuin in de stad-meet up-1Diverse politici binnen de gemeente Groningen zijn en waren trots op het burgerinitiatief Tuin in de Stad aan de Friesestraatweg in Groningen en onderstreepten de maatschappelijke waarde tijdens hun bezoeken aan de locatie. Gelet op heb belang en de ontwikkeling van dit initiatief, stond de gemeente toe dat het terrein tijdelijk in gebruik genomen mocht worden in afwachting van verdere ontwikkelingen.

In april 2015 informeerde de gemeente Groningen de wijkraad Paddepoel over de voorgenomen plannen om twintig grondgebonden woningen te realiseren, die in een gevarieerde bouw gebouwd gaan worden en deels aan het Reitdiep komen te liggen. steden nederland, groningen, kostverlorenHet natuurproject Tuin in de Stad is tot nu toe succesvol gebleken. Een project waar burgers een stadstuin hebben weten te realiseren en welke een belangrijke maatschappelijke betrokkenheid bevordert in de stad Groningen en als voorbeeld voor andere steden wordt gebruikt. Een initiatief wat duidelijk niet op economisch gewin uit is maar maatschappelijk een voortrekkersrol vervuld als het gaat om groen en duurzaamheid in de stad. Reden voor de gemeente Groningen het terrein om niet beschikbaar te stellen.

Er wordt nu een onderzoek gestart door de gemeente om een zorgvuldige afweging te kunnen maken over de toekomst van ons natuurproject Tuin in de Stad. De fracties CDA en VVD vinden dat het onderzoek de reputatie van een betrouwbare gemeente schaadt en dat het terrein zo snel mogelijk moet worden volgebouwd.

Alle voortekenen lijken ongunstig voor het voortbestaan van Tuin in de Stad. Middels het onderzoek wil de gemeente ons laten geloven dat een zorgvuldige afweging gemaakt gaat worden voor realisering van nieuwbouw woningen. En zo wordt langzamerhand duidelijk dat een succesvol burgerinitiatief in Groningen het onderspit moet delven ten opzicht van het economisch belang. Niet vreemd dat het voor de initiatiefnemers en de vrijwilligers een hoofdpijndossier aan het worden is.

Wordt vervolgd!

steden nederland, groningen, kostverloren

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *