Zeggenschap naar de wijk Stadjers aan de macht!

nederland 2015, groningen, burgertop g1000, lübeckweg

Tijdens Let’s Gro vindt er een bijeenkomst plaats in het stadhuis in Groningen van 13.00 tot 14.30, waar een presentatie en gesprek plaats vind over zeggenschap naar de Wijk. Groningen wil met een Coöperatieve Wijkraad, zeggenschap en macht weer dichterbij Stadjers brengen. Zo kunnen bewoners zich weer sámen ‘eigenaar’ van hun eigen straat, buurt en wijk voelen en daarover beslissingen nemen. Het idee is dat gemeenteraadsleden en wijkbewoners samen in een Coöperatieve Wijkraad plaatsnemen. Zij worden geselecteerd door middel van loting, volstrekt willekeurig dus. We beschouwen de wijk daarbij als een coöperatie waar alle bewoners lid van zijn. De Coöperatieve Wijkraad beslist over (delen van) de wijkagenda en de inzet van budgetten voor de wijk.

Maar dit is uiteindelijk niet het belangrijkst. We willen vooral dat er een levendig gesprek tussen wijkbewoners in de hele wijk ontstaat. Ook met de mensen die zich nu minder laten horen of ervan uitgaan dat hun stem ‘er toch niet toe doet’ . Er zal dus vooral stevig worden geïnvesteerd in nieuwe manieren van dialoog in de wijk, waarbij zoveel mogelijk bewoners worden betrokken, bijv. door deliberatie, panels en peilingen. Gemeenteraadsleden werken op basis van gelijkwaardigheid samen met wijkbewoners. Zo verbinden we de ‘participatieve democratie’ aan onze ‘representatieve democratie’ en houden we onze lokale democratie vitaal.

Opzet
Tom Postmes (hoogleraar sociale psychologie) en Nephtis Brandsma (E-democracy) plaatsen de coöperatieve wijkraad in het bredere perspectief van de participatiesamenleving en democratische vernieuwing. Wethouder Roeland van der Schaaf presenteert samen met de initiatiefgroep (Marian van Voorn, Wieke Paulusma, Ingrid Prikken & Liesbeth van de Wetering) het idee van een Coöperatieve Wijkraad en gaat het gesprek met u aan over hoe we hier in Groningen een succes van kunnen maken.

Tom Postmes is hoogleraar sociale psychologie en doet onderzoek naar groepsvorming en het ontstaan van normen en gedeelde sociale identiteit. Hij zal ingaan op de stand van de ‘participatiesamenleving’, wijkbewoners als onderdeel van de ‘gemeenschap’ in hun buurt. “De behoefte aan lokale samenwerkingsverbanden (om het leven van mensen te veraangenamen, om te innoveren en de samenleving te verbeteren) lijkt groter dan ooit. Hoe benut je collectieve kracht en voorkom je collectieve onmacht?” Tom’s kennis over groepsprocessen komt goed van pas bij het ontwerpen van modellen voor samenwerking en coöperatie, zoals de coöperatieve wijkraad.

Nephtis Brandsma zal ingaan op hoe loting en deliberatie aanvullend kunnen werken op onze representatieve democratie. Nephtis is consultant bij E-democracy. Eerder deed zij bij de vakgroep Filosofie van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de deliberatieve democratie, met als aandachtsgebied loting , gebaseerd op het gedachtegoed van David van Reybrouck. Zij is gefascineerd door democratische vernieuwingen en is van mening dat het ‘goede gesprek’ en inhoudelijke uitwisseling centraal moeten staan. Ze helpt op allerlei manieren mee theorie in de praktijk te testen en vorm te geven, zo was ze betrokken bij de G1000 Burgertop.

Meer over Let’s Gro: klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *