Zes sportprojecten krijgen ondersteuning Provincie

mensen bewegen-1Provincie ondersteunt sportprojecten met 35.000 euro

Zes sportprojecten kunnen rekenen op een bijdrage van de provincie Groningen van in totaal bijna 35.000 euro. In de projecten wordt aandacht besteed aan sport voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking en de samenwerking tussen sportverenigingen.

Verder gaat er geld naar de verbetering van de website van Sportplein Groningen en de ondersteuning van jonge sporttalenten. De projecten worden uitgevoerd door het Huis voor de Sport voor Sportplein Groningen.

Zes projecten

  • Het project Programma woonzorgcentra richt zich op het dagelijks bewegen van ouderen. Hiervoor worden drie verschillende locaties in de provincie ingericht. Ouderen kunnen er niet alleen bewegen maar bijvoorbeeld ook trainingen in weerbaarheid krijgen.
  • Het project Sportcafés heeft als doel de samenwerking tussen sportverenigingen te stimuleren. Tijdens het sportcafé zullen sportverenigingen gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Ook wil het Sportplein Groningen er het sportloket onder de aandacht brengen.
  • Het project Opstart aangepaste sport- en spelgroep is bestemd voor jongeren met een lichamelijke beperking of chronische aandoening. Er worden beweeggroepen opgericht die aansluiten bij de verschillende beperkingen en aandoeningen en die minimaal uit 8 deelnemers bestaan. Het Fonds Gehandicaptensport werkt mee aan het project.
  • Het project Goalballgroep start met een clinic goalball, een balsport voor mensen met een visuele beperking. Als er minimaal 12 belangstellenden zijn, wordt er een goalballgroep opgericht.
  • Het project Ondersteunen Regionale Talent Centra (RTC’s) is bestemd voor docenten van sporttalentcentra. Zij krijgen scholing en extra voorzieningen op het gebied van krachttraining, voeding, video-analyse, mentale training en talentvolgsystemen. Zo worden jonge talenten nog beter op hun topsportcarrière voorbereid.
  • Het project Aanpassing website Sportaanbod in kaart is bedoeld voor verbeteringen van de website, een onderdeel van de site van Sportplein Groningen. Hier is onder andere een overzicht van meer dan 2000 sportaanbieders in de provincie Groningen te vinden.

Sportplein Groningen is een provinciaal samenwerkingsverband van verschillende organisaties om sport en bewegen te stimuleren. De provincie Groningen is een van de negen partner

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *