Zonnepanelen in één jaar verdubbeld

steden nederland, groningen, paddepoelHet aantal zonnepanelen binnen de gemeente Groningen is in één jaar tijd opnieuw verdubbeld. De groei is met name te zien op particuliere daken, maar ook het succesvolle collectieve zonneproject op de Euroborg heeft bijgedragen aan deze groei.

Van 12.000 naar 22.300 zonnepanelen
Vanaf 2011 inventariseert de lokale energie-coöperatie Grunneger Power jaarlijks het aantal zonnepanelen op Groningse daken. In vergelijking met een jaar terug is er wederom sprake van een forse stijging.

Tussen 2013 en 2014 is het aantal gestegen van 12.000 naar 22.300 zonnepanelen. De stroom die wordt opgewekt, is genoeg om jaarlijks 1.500 huishoudens van duurzame elektriciteit te voorzien. In totaal wordt hiermee jaarlijks voor meer dan 1 miljoen euro aan energiekosten bespaard. We zijn er trots op dat Stadjers zelf hiertoe in zo groten getale het initiatief hebben genomen. Dankzij zonatlas.nl/groningen kunnen Stadjers binnen een halve minuut in één oogopslag zien of hun dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie.
Oorzaak
De gemeente heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in duurzaamheid, onder meer door het programma ‘Groningen geeft energie’. Een van de ‘sporen’ die daarin gevolgd worden, is het opwekken van zonne-energie. Daarnaast helpt de lage rentestand en het feit dat zonnepanelen flink in prijs zijn gedaald mee aan het succes van dit onderdeel. De panelen zijn tegenwoordig al na zeven jaar terugverdiend. Gemiddeld gaan zonnepanelen 25 jaar mee. Het rendement op de investering is daarmee al gauw tien procent. Veel huiseigenaren hebben deze rekensom kennelijk al gemaakt en zijn overgestapt op het zelf produceren van elektriciteit.

Toekomst|
Van de circa 80.000 gebouwen in Groningen hebben 29.000 een geschikt dak voor de opwekking van zonne-energie. Op dit moment liggen op nog maar vier procent van de geschikte daken zonnepanelen. Er is dus nog veel groeipotentie. Wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen: “Onze doelstelling is dat Groningen in 2035 energieneutraal is. Dat betekent dat elf procent van de energievraag in Groningen duurzaam door zonne-energie moet worden geproduceerd. Met de huidige ontwikkelingen is er naar verwachting nog lang geen einde aan deze groei en is deze doelstelling haalbaar.”

Daarnaast loopt een aantal initiatieven voor grootschalige coöperatieve energieopwekking met zonnepanelen. De gemeente heeft het dak van wijkcentrum ’t Dok in Lewenborg hiervoor kosteloos beschikbaar gesteld. Bewoners kunnen door middel van de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’ mee-investeren in en profiteren van de opwekking van groene stroom. Eenzelfde soort initiatief wordt ontwikkeld op een braakliggend terrein in Hoogkerk. Meer info hierover op grunnegerpower.nl.

De gemeente wil bovendien door het verduurzamen van het eigen vastgoed het goede voorbeeld geven en zo stimuleren dat andere partijen dit ook gaan doen. Door middel van initiatieven op het gebied van energiebesparing zoals ‘Groningen woont slim’ en de Energy Valley Topclub (voor bedrijven) draagt de gemeente hier aan bij.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *