Zwarte ruiter

natuur, vogelsDe zwarte ruiter (Tringa erythropus) is een vogel uit de familie van snipachtigen (Scolopacidae) en is gespot bij De Punt van Reide

De vogel is 31 cm en verschilt van andere steltlopers in zomerkleed door zwarte verenkleed met witte vlekjes op bovendelen. Heeft in vlucht witte wigvormige stuit en witte ondervleugels.

In winterkleed grijze bovendelen met verspreide witte vlekjes, witte wenkbrauwstreep, donkere oogstreep, grijswit gezicht en keel, grijze borst en witte onderdelen, soms zwak gebandeerd. Poten rood of zwart, snavel donker met rode basis. Buiten broedseizoen poten en snavelbasis vaak meer oranje. Kan in winterkleed verward worden met tureluur. Vaak samen met tureluur, groenpootruiter en witgat.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Zwarte ruiters broeden niet in Nederland. In de zomer zijn ze in het noorden van Rusland en Scandinavië, terwijl ze in de winter naar de kusten van de Middenlandse Zee en Zuid-Engeland trekken. In Nederland trekt een vrij klein aantal door tussen april en oktober. Een uiterst klein aantal overwintert hier in Zeeland.. In het Waddengebied worden in de maanden mei (voorjaarstrek) en juli en augustus (terugtrek) de meeste waarnemingen gedaan. In het deltagebied ligt het accent op de nazomer (augustus, september). Maar ook in andere gebieden met ondiep zoet water in het binneland kunnen doortrekkende zwarte ruiters worden waargenomen.De zwarte ruiter is geen bedreigde diersoort.

Bron: Wikipedia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *