Aansluiting Hereweg Zuidelijke ringweg definitief van de baan

groningen zuidelijke ringweg-1De plannen voor de zuidelijke ringweg zullen nauwelijks veranderen, zo bleek vanochtend bij een persconferentie in het Provinciehuis. O.a. het idee voor een andere aansluiting bij de Hereweg van Arthur Kamminga wordt terzijde geschoven.

 

In de herfst van vorig jaar hebben omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden zienswijzen ingediend tegen de plannen voor de uitbreiding van de zuidelijke ringweg.

Vanochtend zijn een aantal beperkte aanpassingen in de plannen bekendgemaakt naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Het uitgangspunt van een 8 baans snelweg met minder aansluitingen op de stad wordt niet verlaten.

Verkeerskundige Arthur Kamminga had een uitgebreid onderbouwd alternatief ingediend voor de vervallen aansluiting van de Hereweg op de ring. Deze oplossing zou vooral voor de bewoners van de Maaslaan een flinke verbetering betekenen. De projectorganisatie stelt dat deze oplossing zou leiden tot sluipverkeer elders in de zuidelijke wijken. Dit standpunt klopt niet omdat men heeft nagelaten om de effecten van (mogelijke) nieuwe inrichtingsplannen hierin te betrekken.

Voor Helpman zijn wel inrichtingsplannen gemaakt die het verkeer anders over de wijk verdelen. Dat zorgt ervoor dat de verkeersdrukte afneemt op de Helperbrink, maar toeneemt op o.a. de Goeman Borgesiuslaan. In deze nu nog lommerijke laan zal stil asfalt worden aangelegd om binnen de wettelijke geluidsnormen te blijven. We mogen hopen dat er ook aanvullende verkeersremmende maatregelen worden genomen voor de fietsende kinderen.

Rond het Julianaplein worden een paar kleine wijzigingen aangebracht die de geluidsmuren 1 tot enkele meters minder dicht bij de gevels van de omwonenden moeten brengen. De nieuwe wethouder voor verkeer Paul de Rook (D66) is trots op dit resultaat, en vindt dat hiermee goed naar de inspraak is geluisterd. De omwonenden willen echter geen Berlijnse muur voor hun raam, ook niet als deze een metertje verder weg staat.

De voor de gemeenteraad zo belangrijke wens om te komen tot een snelheidsverlaging op de ring, wordt niet gehonoreerd. De snelheid op de ring gaat omhoog naar 80 km per uur. Ook moet de gemeente een deel van de grond van zwembad de Papiermolen afstaan.

Over een aantal belangrijke zaken moet nog duidelijkheid komen. Het gaat daarbij o.a. om de geluidwering voor de wijk Buitenhof en weerkaatsing van geluid naar de Piccardthof. Ook wordt dan bekend of een volledige aansluiting bij het Europaplein of een fietstunnel bij de Esperantostraat in de plannen wordt meegenomen. In juni komt de projectorganisatie weer met nieuwe informatie, zo is de verwachting.


Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen
www.ringzuid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *