Aardbevingen en armoedebeleid in commissies gemeenteraad Stad

aardbeving beeld van grondversnelling stadhuis aardbevingDe aardbevingsproblematiek en het actieplan tegen de armoede zijn onderwerpen waarover de Groningse gemeenteraad deze woensdag 10 december in commissievergaderingen debatteert.

Er zijn die dag drie commissies van de gemeenteraad. Alle deze vergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis en vrij toegankelijk. De vergaderingen zijn ook online via groningen.nl/gemeenteraad live te volgen. Op deze website van de gemeenteraad is de volledige agenda met alle agendapunten en vergaderstukken te bekijken.

NAM
De commissie Financiën en Veiligheid vergadert woensdag vanaf 13.00 uur. Belangrijk onderwerp: aardbevingen. De beving van 30 september die in de stad te voelen was, benadrukt volgens het college van burgemeester en wethouders (B&W) “de urgentie van een eigen en versnelde aanpak van de aardbevingsproblematiek, zonder het belang van de regio uit het oog te verliezen”. De commissie bespreekt de voortgang van het zogeheten acht-punten-plan van B&W rond de aardbevingsproblematiek. Dit dossier vraagt veel extra capaciteit van de gemeentelijke organisatie, heeft het college de gemeenteraad laten weten. Dat kost geld. Deze kosten wil het stadsbestuur proberen te verhalen op de NAM.

Woninginbraak
De commissie Financiën & Veiligheid bespreekt ook de Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018. Dat is de “richtingaanwijzer” voor het gemeentelijke beleid rond openbare orde en veiligheid. Er staat een aantal veiligheidsonderwerpen in die de komende jaren prioriteit krijgen, zoals woninginbraak, geweld, overlast, criminaliteit en prostitutiebeleid. “Als zevende stad van Nederland staan we in de AD-misdaadmonitor op de zeventiende plek”, lichten B&W in de kadernota toe. “Dat is voor ons geen reden om achterover te leunen, maar om stevig in te blijven zetten op veiligheid.”

Danceparty’s
De raadscommissie Beheer en Verkeer vergadert woensdag vanaf 16.30 uur. Op de agenda onder meer het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2015-2018. Daarin staan alle maatregelen om de stad beter bereikbaar te maken. De belangrijkste projecten zijn de aanpak Ring Zuid en ‘Spoorzone Groningen’, de aanpak van het stationsgebied. Extra geld is er voor stimulering van het fietsgebruik. Deze commissie bespreekt ook de locaties waar evenementen als danceparty’s gehouden kunnen worden. Zo kan de gemeente evenementen in de stad spreiden.

Actieplan tegen de armoede
’s Avonds komt vanaf 20.00 uur de commissie Werk en Inkomen bijeen. Op de agenda onder meer het actieplan tegen armoede in Groningen waarmee B&W het armoedebeleid van de gemeente wil versterken. In het actieplan staat hoe het college met andere partijen de armoede in Groningen gaat bestrijden. Speerpunten zijn onder meer inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en het zogeheten Kindpakket met regelingen en voorzieningen voor kinderen en jongeren. Ook komt een voorstel aan de orde om gesubsidieerde instellingen te korten als hun bestuurders meer verdienen dan het wettelijke norminkomen. Dat bedrag is nu ruim 230.000 euro per jaar. Het college wil instellingen korten met het bedrag waarmee het salaris deze wettelijke norm te boven gaat.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *