Betaald parkeren Groningen uitgebreid o.a. Paddepoel en Selwerd

Meer ruimte voor groen, bewegen en ontmoeten om de parkeeroverlast aan te pakken of is het gewoon een belastingverhoging?

Het College van B&W wil in meerdere wijken betaald parkeren invoeren. Op die manier wil het college, ook op verzoek van inwoners van deze wijken, de parkeerdruk omlaag brengen. Het college kiest ervoor om betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren om te voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is. Doordat forenzen zullen parkeren op de gratis P+R terreinen is er meer plek voor de bewoners om hun auto in de eigen straat te parkeren. Hiermee komt ook meer ruimte voor groen en om te spelen, te ontmoeten, te wandelen, te sporten of te fietsen beschikbaar.

Philip Broeksma wethouder Verkeer & Vervoer: “Openbare ruimte is schaars en van ons allemaal en niet alleen bestemd voor de geparkeerde auto. We willen de parkeeroverlast aanpakken en ook de andere functies van de straat meer ruimte geven en samen met de buurtbewoners anders invullen.”

De wijken waar het college maatregelen wil nemen, liggen in een schil rondom de wijken waar al betaald parkeren geldt. Het gaat om Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Ook de ontwikkelzone rondom het Oosterhamrikkanaal, De Suikerzijde (het voormalige Suikerfabriekterrein) en het Stadspark worden meegenomen. Over de Indische Buurt wordt apart een besluit genomen.

Met het invoeren van betaald parkeren in deze wijken wil het college de openbare ruimte terugwinnen op de geparkeerde auto. Dat was één van de ambities in het coalitieakkoord. Ook wil het college voorkomen dat forenzen hun auto gratis in een woonwijk parkeren. Daarvoor zijn er langs alle hoofdroutes P+R terreinen beschikbaar. Over de manier waarop de vrijgekomen openbare ruimte wordt ingevuld wil het college graag met de wijken in gesprek.

Het college moet het tarief van een parkeervergunning voor deze derde schil nog vaststellen. Om de begrenzing van de nieuwe wijken zo logisch mogelijk te houden, worden de Tuinwijk, De Linie, Helpman Oost en Selwerd-Zuid in de derde schil ondergebracht.

 

Eén gedachte over “Betaald parkeren Groningen uitgebreid o.a. Paddepoel en Selwerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *