Schoolplein de Zaaier Paddepoel parkeerplein | Mogen wij ons schoolplein terug?

Sinds de invoering van het strenge parkeerbeleid in ondermeer de Groninger wijk Paddepoel wordt het schoolplein van de Reformatorische Basisschool de Zaaier af en toe als parkeerplek gebruikt. Het wordt tijd dat de kleintje actie gaan voeren:

WIJ WILLEN ONS SCHOOLPLEIN TERUG. Lees verder

Winkels Paddepoel Zonnelaan geplaagd met parkeerbeleid

Met het invoeren van het parkeerbeleid in ondermeer de wijk Paddepoel vraag je je langzamerhand echt af of en hoe er is nagedacht over de uitvoering ervan. Voor bezoekers aan de winkels zoals de SPAR, de kapper, copyshop en de pizzeria onder vinden hier problemen. Allereerst hoe weten we dat hier betaald parkeren geld. Voor de Zonnelaan Noordzijde geld de parkeermeter naast de copyshop en voor de overzijde aan het eind van de Kometenstraat. Lees verder

Moskeebezoeker Groningen gefaciliteerd met parkeerautomaat | Zoeken naar een parkeerautomaat

Vanaf vandaag, 1 mei,  is het betaald parkeren in ondermeer de wijken Paddepoel en Selwerd. Als Paddepoel zijn we ingedeeld in zone Selwerd waar we vrijwel nooit parkeren en we voor de rest van de wijk Paddepoel worden uitgesloten. In ons gebied hebben we binnenterreinen waar velen de auto parkeren. Vereniging van Eigenaren moeten nu op zoek naar passende oplossing om wild parkeerders te weren. Een gemeente dat als beleid heeft verbinding met de wijk(en) te zoeken als het hun woonomgeving betreft. Maar de kwestie Vensterschool en bewoners CasPoMor flats maakt duidelijk de twijfels over de betrokkenheid van dit proces. Lees verder

Betaald parkeren ook voor auto’s uit Oekraïne?

Je ziet in stad meer auto’s uit Oekraïne verschijnen. Binnenkort betaald parkeren in de wijken Paddepoel en Selwerd. Hoe gaat de gemeente Groningen hiermee om?

Aanpak parkeeroverlast in meerdere Groninger wijken | Bewonersvergunning Euro 49,00

Voorkomen verplaatsing parkeerprobleem en ruimte voor groen en ontmoeten

Het College van B&W wil, mede op verzoek van inwoners, betaald parkeren invoeren in meerdere wijken in Groningen. Op die manier wil het college de parkeerdruk in de stad omlaag brengen. Het college kiest er deze keer voor om parkeeroverlast niet per wijk op te lossen, maar betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren. Zo wil het college voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is.  Lees verder

Betaald parkeren Groningen uitgebreid o.a. Paddepoel en Selwerd

Meer ruimte voor groen, bewegen en ontmoeten om de parkeeroverlast aan te pakken of is het gewoon een belastingverhoging?

Het College van B&W wil in meerdere wijken betaald parkeren invoeren. Op die manier wil het college, ook op verzoek van inwoners van deze wijken, de parkeerdruk omlaag brengen. Het college kiest ervoor om betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren om te voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is. Doordat forenzen zullen parkeren op de gratis P+R terreinen is er meer plek voor de bewoners om hun auto in de eigen straat te parkeren. Hiermee komt ook meer ruimte voor groen en om te spelen, te ontmoeten, te wandelen, te sporten of te fietsen beschikbaar. Lees verder

Witkar bezet al weken een parkeerplaats aan de Zonnelaan

Op 6 april van dit jaar werd het startschot gegeven voor een nieuw autodeelconcept in Groningen: Witkar. Een moderne vorm van autodelen, met 4-persoons Smart ForFour auto’s, gebaseerd op het floating car principe: dus starten op de plek die jou uitkomt, maar ook weer achterlaten op de voor jou handige plek. Lokaliseren, reserveren, openen en starten gaat allemaal via smartphone.

Bewoners aan de Zonnelaan in de Groninger wijk Paddepoel kijken al weken uit op een witkar die de beperkte parkeerruimte in beslag neemt. Lees verder

Parkeerkosten ziekenhuizen buitensporig hoog

gebouwen umcgDe bedragen die bezoekers bij het verlaten van het parkeerterrein moeten afrekenen, zijn soms buitensporig hoog. De Consumentenbond ging na wat 2 uur parkeren kost op een doordeweekse dag bij de 50 grootste Nederlandse ziekenhuizen (augustus 2014). Ze namen zowel topklinische (hooggespecialiseerde) als academische (universitair verbonden) ziekenhuizen onder de  loep.

Lees verder

Groningen gaat over op pinparkeren

Groningen gaat over op pinparkeren: betalen met de pinpas voor parkeren op straat. Vanaf 11 augustus worden alle parkeerautomaten in Stad vervangen. Bij de nieuwe parkeerautomaten betaalt u met uw bankpas of creditcard. Betalen met muntgeld is dan verleden tijd.

De parkeerautomaten in Stad zijn verouderd en technisch afgeschreven. Ook zijn ze gevoelig voor kraak door het muntgeld dat er in zit. Daarom vervangt de gemeente Groningen ze door nieuwe parkeerautomaten die geschikt zijn voor het betalen via pin. Deze nieuwe automaten zijn beveiligd tegen fraude met betaalpassen, zoals skimmen. Verder zijn ze voorbereid op toekomstige mogelijkheden voor betaald parkeren. Lees verder

Parkeren Moskee Selwerd werkelijk een probleem?

Evenals vorige week wordt er keurig geparkeerd aan de Morgensterlaan door de moskeebezoekers en arriveren velen op de fiets. Zo af en toe maken we foto’s op de vrijdag van het parkeren rondom de Moskee, een probleem waarvan een aantal partijen vinden dat hier maatregelen tegen genomen moeten worden. Oordeelt u zelf.