Bisschop Bekkersschool Paddepoel aardgasvrij

Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers in de Groninger wijk Paddepoel krijgt een subsidie van 350.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om aardgasvrij te worden. Met het geld uit het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse scholen’ wordt het gebouw onder andere aangesloten op het nieuwe warmtenet van Warmtestad. KDS Bisschop Bekkers is één van de elf basisscholen in Nederland die vanuit dit programma aardgas vrij gemaakt wordt.

Bekk-team
Energie is al langer een belangrijk thema op KDS Bisschop Bekkers, een school van de Stichting KOC Groningen. De school neemt al sinds 2013 deel aan de Energy Challenges campagne. Doel van de campagne is het verminderen van het energiegebruik. Het Bekk-team (bestaande uit leerlingen uit groep 8) zijn ‘eigenaar’ van de energierekening en voeren campagne om de energiekosten door middel van ander gedrag te verlagen.

Warmtestad
Met de subsidie krijgt de school een aansluiting op het nieuwe warmtenet van Warmtestad. Het gaat om een hoog temperatuur aansluiting, waarbij de bestaande installatie minimaal hoeft worden aangepast. De verouderde leidingen van de verwarmingsinstallatie en verouderde radiatoren worden wel vervangen. Verder zal de schil waar nodig worden aanpast en geïsoleerd. Om het toegenomen energiegebruik als gevolg van de luchtbehandelingskasten op te vangen, krijg het gebouw LED-verlichting en zonnepanelen.

Energie-informatiepunt
Tegelijk met de aansluiting op het warmtenet richt de school een energie-informatiepunt, waar wijkbewoners informatie krijgen van het Bekk-team over verduurzaming van hun eigen woning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *