CasPoMor park Paddepoel geopend | Meer genieten van de leefomgeving

Het was al jaren een wens om iets te doen aan de groenvoorzieningen rondom de Morgenster-, Polux- en Castorflat in de Groninger wijk Paddepoel.  En eindelijk ging een wens in vervulling. Bewoners bedachten de plannen en werden met de uitvoering ondersteund door de gemeente Groningen en Lefier. De plannen werden gefinancierd vanuit het programma Leefkwaliteit en de Regio Deal Noord-Groningen en Co-creatie Paddepoel begeleide het project.

Vele bewoners kunnen straks, als alles in bloei staat, niet alleen genieten van flora en fauna. Gezellig elkaar ontmoeten en toekijken naar een spelletje jeu de boules of het zelf doen.

De tijd van geparkeerde auto’s en het vele asfalt heeft plaats gemaakt voor een park met aandacht voor ecologie, aandacht voor elkaar. Er is een hemelwaterriool richting vijvers aangelegd om te voorkomen dat we natte voeten krijgen na een heftige hoosbui. Nu hopen dat een ieder deze nieuwe leefomgeving met respect benaderd en zich weet te houden aan de geldende regels.

Karin Waterman  sprak over het project waarna Glimina Chakor sprak van een zeer geslaagd project en erkende  al onder de indruk te zijn bij bij het kennis maken van de plannen die nu tot wasdom zijn gekomen. Alle bewoners een groot compliment! waar Karin Waterman namens de bewoners de openingsspeech verrichtte.

Wally van der Vlugt-Sommerauer sprak over de rol van Co-creatie in de wijk. Kom met plannen wie weet! Samen maken we onze leefomgeving. Waarbij we opmerken dat de wijkraad in de laatste wijkkrant vragen stelt nu er inmiddels naast co-creatie een wijkbureau van start is gegaan. Wie doet wat en wie coördineert en waar moet de wijkbewoner nu zijn? 

Titia Struiving droeg haar stokje over aan Lefier en toegezegd heeft te waarborgen toezicht op het park te houden. Bewoonster Marianne Scheffer, Glimina Chakor namens de gemeente Groningen en Tom Timmermans namens Lefier tekenden  een overeenkomst over het beheer van het groen, waarbij de bewoners zelf in de toekomst ook zeggenschap en verantwoordelijkheid zullen houden. “We kunnen het niet alleen”, benadrukt wethouder Glimina Chakor. “Om Groningen aan te passen aan het veranderende klimaat hebben we naast onze eigen initiatieven vooral ook onze inwoners nodig.

Na de toelichting op het proces en de ondertekening werd een schouw gehouden in het nieuwe park en aan wethouder Glimina Chakor en Tom Timmermans namens Lefier de eer de jeu de boules banen te openen. 

Foto’s: FocusGroningen.  Alle foto’s: klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *