Coalitieakkoord Voor de Verandering

Voor de Verandering is de titel van het coalitieakkoord van D66, PvdA, GroenLinks en VVD. De coalitie wil hiermee aangeven dat zij inzet op een verandering in de relatie overheid-stad. De coalitie staat voor een overheid die op basis van gelijkwaardigheid samenwerkt met iedereen die zich wil inzetten voor de welvaart en het welzijn van Groningen. Om de veranderingen te ondersteunen wil de coalitie investeren in onderwijs, zorg, werk, duurzaamheid, economie, wonen en verkeer.

In het coalitieakkoord wordt geconstateerd dat Groningen twee gezichten heeft. Aan de ene kant een stad die groeit, waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen. Aan de andere kant zijn er Stadjers die geen deelgenoot zijn van het bruisende stadsleven. Die lastig een passende baan kunnen vinden en moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. De coalitie wil de twee gezichten van de stad met elkaar verbinden: de ambitie is een inclusieve samenleving. En dat betekent aan de ene kant loslaten en ruimte geven aan initiatieven. Aan de andere kant betekent dat vasthouden en ondersteuning bieden en de zelfredzaamheid versterken.

Gebiedsgerichte aanpak
De coalitie wil over sectorgrenzen heen kijken. Geen harde scheidslijn tussen fysiek en sociaal maar een gebiedsgerichte aanpak. Geen tocht van het ene loket naar het andere, maar een laagdrempelige plek in een wijk. Waar iedereen kan binnenlopen, waar mensen met elkaar in contact komen en waar vanuit de gemeente en de (maatschappelijke) partners in samenspraak met bewoners naar oplossingen wordt gezocht.

Via de veranderagenda streeft de coalitie naar sociale, duurzame economische groei, die ten goede komt aan een grote groep, toekomstvast is en respectvol omgaat met het milieu. Deze veranderagenda komt tot stand via samenwerking. Samenwerking met Stadjers, ondernemers, bedrijven, instellingen, mede overheden. Maar ook samenwerking met elkaar, met de gemeenteraad en met de ambtelijke organisatie. En dat alles op basis van vertrouwen, openheid, transparantie en eerlijkheid.

groningen-centrum-politiek-coalitieakkoord groningen-1Het coalitieakkoord is te vinden op: http://gemeente.groningen.nl/college/

 

 

 

 

 

 

Het beoogde nieuwe college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders.

De portefeuille van de burgemeester:
Algemene bestuurlijke zaken, Openbare orde & Veiligheid, Externe betrekkingen & Stedenbanden, Regionale Samenwerking, Gemeentearchief, Aardbevingen, Coördinatie Akkoord van Groningen, Stadstoezicht.

De portefeuilleverdeling van de beoogd wethouders is als volgt:

Ton Schroor (D66)
Onderwijs (inclusief passend onderwijs), Zorg, Welzijn, Financiën, Publieke dienstverlening & ICT.

Roeland van der Schaaf (PvdA)
Arbeidsmarkt & Aanpak Jeugdwerkloosheid, Gebiedsgericht werken (sociaal & fysiek),Maatschappelijk Vastgoed, Stadsontwikkeling, Wonen, Monumenten, Grondzaken, Ouderen

Mattias Gijsbertsen (GroenLinks)
Sociale Zaken & Jeugdzorg, Duurzaamheid, Groenparticipatie & Ecologie, Integratie & Emancipatie, Dierenwelzijn

Joost van Keulen (VVD)
Economie & Innovatie, Internationale handel & Samenwerking, Personeel & Organisatie,  Stadsbeheer & Reiniging, Toerisme & Recreatie, Evenementen, Marktwezen, Coördinatie Binnenstad

Paul de Rook (D66)
Verkeer & Vervoer, Cultuur, Grote Markt oostzijde & Groninger Forum, Sport

Zoals bekend staat de heer Gijsbertsen voor GroenLinks op de lijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Als GroenLinks 10% van de stemmen haalt, bestaat de kans dat hij via een restzetel in het Europees Parlement komt. Mocht dat het geval zijn, dan kiest Gijsbertsen voor Groningen waar hij beoogd wethouder is.

Eén gedachte over “Coalitieakkoord Voor de Verandering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *