GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en ChristenUnie Groningen presenteren coalitieakkoord

Het begint in Groningen: voor wat echt van waarde is, is de titel van het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie. Met dit akkoord wil de coalitie regie nemen en sturen op wat echt van waarde is: het welzijn en de waardigheid van mensen en dieren, bestaanszekerheid, de kwaliteit van de leefomgeving en leefbaarheid van de planeet. 

De coalitie staat voor een overheid die inwoners vertrouwt, die de regie neemt waar dat nodig is, zodat alle Groningers bestaanszekerheid en gelijke kansen hebben en de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn. Waar meer overheidsregie is en minder marktwerking, ontstaat meer ruimte voor zeggenschap van inwoners over de eigen straat, buurt, wijk of dorp en over publieke voorzieningen die voor iedereen zijn. 

De ambities van de coalitie zijn vertaald in vier sporen. Lees verder

Historisch coalitieakkoord provincie Groningen

politiek-provinciehuis-presentatie nieuw college-24“Een historisch coalitieakkoord die op komt voor Groningen” zei Sandra Beckerman van de SP tijdens de presentatie van het gesloten coalitieakkoord vanavond in het provinciehuis. Een coalitiesamenstelling welke Peter Verschuren als formateur heeft mogen begeleiden en trots is over het behaalde resultaat. Lees verder

Coalitieakkoord Voor de Verandering

Voor de Verandering is de titel van het coalitieakkoord van D66, PvdA, GroenLinks en VVD. De coalitie wil hiermee aangeven dat zij inzet op een verandering in de relatie overheid-stad. De coalitie staat voor een overheid die op basis van gelijkwaardigheid samenwerkt met iedereen die zich wil inzetten voor de welvaart en het welzijn van Groningen. Om de veranderingen te ondersteunen wil de coalitie investeren in onderwijs, zorg, werk, duurzaamheid, economie, wonen en verkeer. Lees verder

Groningen heeft een principeakkoord

groningen-politiek-personen-ton schroor-1Namens de onderhandelende partijen wil  ik u graag laten weten dat vanavond een principeakkoord is gesloten. Vanavond wordt het principeakkoord voorgelegd aan de verschillende fracties. Morgenochtend komen de onderhandelende partijen wederom bij elkaar om de reacties te bespreken. Indien ook de fracties instemmen met het principeakkoord zal er morgen in de loop van de middag een persconferentie volgen, waarin de details van het akkoord en de nieuwe wethouders worden bekend gemaakt.

Ton Schroor