Historisch coalitieakkoord provincie Groningen

politiek-provinciehuis-presentatie nieuw college-24“Een historisch coalitieakkoord die op komt voor Groningen” zei Sandra Beckerman van de SP tijdens de presentatie van het gesloten coalitieakkoord vanavond in het provinciehuis. Een coalitiesamenstelling welke Peter Verschuren als formateur heeft mogen begeleiden en trots is over het behaalde resultaat.

Met het centrale thema Vertrouwen hoopt het nieuwe college in de periode 2015-2019 uitvoering te geven aan het nieuwe akkoord. Bij het werken vanuit vertrouwen hoort een bestuursstijl waarin waarden als gezamenlijkheid, dienstbaarheid en transparantie een prominente plaats krijgen. Groningers moeten erop vertrouwen dat de provincie pal staat voor hun belangen en problemen en deze daadkrachtig te lijf gaat.

De kandidaat gedeputeerden zijn: Eelco Eikenaar (SP) Patrick Brouns (CDA) Fleur Gräper-van Koolwijk (D66), Henk Staghouwer (ChristenUnie) en Nienke Homan (GroenLinks).

Deze slideshow vereist JavaScript.

Eelco Eikenaar krijgt onder meer de portefeuille gaswinning onder zijn beheer. Het nieuwe provinciebestuur vindt dat de gaswinning direct teruggebracht moet worden naar 27 miljard kuub per jaar met het uiteindelijke resultaat van 12 miljard. De veiligheid staat voorop en zeker noodzakelijk na alle recente verschenen rapporten over dit onderwerp. De Dialoogtafel moet transparanter en er moet meer inbreng komen van bewoners.

Groningen staat de komende jaren voor zware opgaven. Naast de gaswinning en aardbevingen wil het nieuwe college de opgaven energietransitie, krimp en leefbaarheid, het versterken van de economie en het terugdringen van werkloosheid samen met alle betrokkenen tot een goed einde brengen.

Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Lees hier het coalitieakkoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *