Compensatie natuurschoon nieuwbouw jongerenflat Zonnelaan

paddepoel-zonnelaan-jongerenflat-1De Partij voor de Dieren wil dat de te verwijderen natuurschoon rondom de nieuwbouw van het jongerenflat aan de Zonnelaan, locatie J&J, minstens 1:1 gecompenseerd wordt. Bij een compacte stad hoort de natuur behouden te blijven is ook het uitgangspunt in de wijk Paddepoel wat is opgenomen in de wijkvisie. De partij dient hiertoe vanavond, tijdens de raadsvergadering, een motie in.

“Het is gebruikelijk dat de gemeente verwijderde begroeiing 1:1 compenseert. Bovendien valt het terrein aan de Zonnelaan onder belangrijke groene structuur van de stad,” vertel raadslid Gerjan Kelder. “We vinden het op zijn minst merkwaardig dat de wethouder zo makkelijk over deze zaken heen stapt. Wij willen niet dat natuur in de wijk verder verdrongen wordt door gebouwen.” De partij wil dat de begroeiing die gecompenseerd wordt, van vergelijkbaar formaat en soort is als de begroeiing die voor de nieuwbouw moet wijken. Bovendien dient compensatie in de nabije omgeving plaats te vinden. “Het is algemeen bekend dat een groene omgeving de mens erg goed doet, om nog maar te zwijgen over het effect voor dieren,” aldus Kelder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *