De dag na de storm bij Tuin in de Stad

Met een waterdruk van 8 bar spoot het water en ook het gas gistermiddag de lucht in op de tuinen van Tuin in de Stad.  De grote populierengroep, die dominant op het achterterrein stond is omgewaaid en heeft de gasleiding én de waterleiding meegetrokken.
steden nederland, groningen, kostverloren

 

Een geluk bij een ongeluk, meldt de brandweercommandant, het water stroomde in het gat van de gasleiding en dempte daardoor de gasverspreiding.  Tegen vijf uur is het gas afgesloten, en even later ook het water.

De druk is van de ketel en konden alle bewoners, die om veiligheidsredenen hun huis moesten verlaten weer naar huis. Alle foto’s: klik hier

 

Vanmorgen hebben we een kijkje genomen en dan mogen we van geluk spreken dat het gelukkig beperkt gebleven is tot  materiële schade. Indrukwekkend als je de 11-stammige populier met de enorme wortelpartij ziet liggen en net naast de kassen is gevallen. Van populierenhout worden lucifers en klompen gemaakt laat Frans Kerver ons weten en zou de kop Bomen zoeken Klompenmaker misschien beter gepast zijn.

Alvorens de infrastructuur water en gas etc. hersteld kan worden zullen eerst de bomen geruimd worden waar de bewoners op dit moment geen hinder in ondervinden.  Allerlei afstemmingen met gemeente en nutsbedrijven en dat was nou niet wat ingepland was .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *