Ds. Ynte de Groot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

steden nederland, groningen, centrumVanmorgen ontving Ds. Ynte de Groot van de Fontein in Selwerd een koninklijke onderscheiding van burgemeester Peter den Oudsten

Na 32 jaar als predikant te hebben gewerkt, gaat ds. Ynte de Groot dit jaar met emeritaat. Uitstijgend boven zijn beroep als predikant heeft De Groot zich decennialang onbezoldigd ingezet voor vele (bestuurlijke) activiteiten en organisaties.

steden nederland, groningen, centrumZo heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de homo-emancipatie binnen de kerk. De Groot was mede-oprichter van het Werkverband Homo-theologen (WHT) en als lid van de Generale Synode bewerkstelligde hij een belangrijke maatschappelijke doorbraak met zijn aanzet om het weduwen-/weduwnaars- pensioen te verbreden naar partnerpensioen.

 

Al tijdens zijn studietijd in de jaren zeventig zette Ynte de Groot zich actief in voor de LHBT-beweging en legde hij de basis voor het huidige COC Groningen & Drenthe. Ook landelijk was hij actief binnen het COC.

Van 2008 tot met 2012 vertegenwoordigde De Groot de stroming ‘religie/interkerkelijk beraad’ binnen het programmabeleid bepalend orgaan (PBO) van Omroep Oog. Met zijn betrokkenheid en altijd positief kritisch inzet was hij een belangrijk bruggenbouwer naar de Raad van Toezicht.

de fontein ontvangt syrische kerkleiders (10 van 3)Naast zijn inzet voor de Protestantse Kerk in Nederland heeft ds. De Groot zich ingezet voor het verbinden van geloofsgemeenschappen wereldwijd. Hij heeft veel werk verricht voor de Syrisch Orthodoxe kerken in Nederland én in Syrië en India. Een samenwerking die resulteerde in educatieve en oecumenische projecten in het Midden Oosten en India. Een, zeker voor Indiase begrippen, zeer uitzonderlijk project was de totstandkoming van een multireligieus centrum voor opvang van geestelijk gehandicapten, dat hulp biedt aan mensen afkomstig uit de hele wereld ongeacht hun ras of religie.

Ook binnen de Lionsclub Groningen-Zuid (2000-heden) is de inbreng van De Groot van grote waarde. Hij vervulde hier onder andere het presidentschap.

De heer de Groot is sinds 1996 predikant van de Wijkgemeente De Fontein. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het fusieproces van de protestantse kerken in de stad Groningen. Sinds 2008 tot nu is hij voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen.

Alle foto’s van de lintjesregen: klik hier

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *