Duidelijkheid regels gemeentelijke sportparken Groningen

sportpark de parrel (1 van 1)Einde aan onduidelijkheid rondom gebruik, ondersteuning en eigendom

De gemeente Groningen heeft duidelijke spelregels vastgelegd voor het bouwen, gebruik en onderhoud van gemeentelijke sportaccommodaties. Aanleiding is dat er op dit moment nog geen stadsbrede afspraken bestaan over het ondersteunen van sportclubs en accommodaties door de gemeente.

Op basis van de nieuwe afspraken wordt o.a. duidelijk dat de gemeente alleen die sporten ondersteunt die zijn aangesloten bij een NOC*NSF erkende sportbond. De gemeente is verantwoordelijk voor de sportvoorzieningen en kleedkamers, waarbij de club verantwoordelijkheid draagt voor de kantine.

 

In de nota gemeentelijke sportaccommodaties 2013 is ook aandacht voor de klanttevredenheid van gebruikers en de capaciteit van sportparken en sporthallen. Op basis van een capaciteitsonderzoek uit 2012 werkt Groningen aan een optimale inrichting van de sportparken Corpus den Hoorn en De Esserberg, de renovatie van sportcentrum Kardinge en de voorbereiding van de bouw van de Sporthal Europapark. Bovendien  gaat Groningen de eigendomssituatie rondom clubgebouwen in kaart brengen. Op basis van deze inventarisatie wil de gemeente met de sportverenigingen centrale afspraken maken over huur- en koopcontracten rondom de clubkantines. In 2014 ontstaat bovendien meer duidelijkheid over een andere vorm van subsidiering van sportverenigingen.

 

Het accommodatiebeleid is één van de drie speerpunten binnen het gemeentelijke sportbeleid. Het college van B&W richt zich de komende periode ook op de ondersteuning van verenigingen, het subsidiebeleid en het stimuleren van sport en bewegen in de openbare ruimte.

 

Gemeentelijke accommodaties

Bij de afweging om een NOC*NSF-erkende sport te ondersteunen, kijkt Groningen naar de marktsituatie. Als een commerciële aanbieder een zaal of veld beschikbaar stelt om te sporten, investeert de gemeente niet in een accommodatie-aanbod voor deze sport. Bovendien kijkt Groningen eerst naar een optimaal en meervoudig gebruik van sportaccommodaties, voordat zij overgaat tot het aanleggen van een nieuwe accommodatie. Een voorbeeld hiervan is het gecombineerd gebruiken van een kunstgrasveld voor hockey, voetbal en korfbal. Ook  is van belang of de stad  Groningen een regionale functie vervult en wat het regionale accommodatieaanbod is voor een sport.

 

Bij de toewijzing van sportaccommodaties geeft de gemeente voorrang aan de gymnastiekuren van het basis- en voortgezet onderwijs. Bovendien geven wij prioriteit aan trainingsuren voor topsporttalent en aan naschoolse sportactiviteiten vanuit het sportproject Bslim.

Ook over het berekenen van de kosten voor gas, water en elektriciteit bij de buitensporten zullen centrale en eenduidige afspraken worden gemaakt. Hierbij probeert de gemeente de kosten voor clubs te verlagen door het invoeren van energiebesparende maatregelen. Op de sportparken West End en Kardinge testen we op dit moment energiezuinige instellingen van de veldverlichting.

De gemeente Groningen betrekt de sportverenigingen in de stad bij de verdere uitwerking van de nota gemeentelijke sportaccommodaties 2013.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *