Duizenden ganzen doodschieten in Groningen is nutteloos

natuur, vogels, ganzenDe provincie Groningen kiest met het nieuwe ‘ganzenakkoord’ voor het nutteloos doodschieten van duizenden ganzen. Het doodschieten van ganzen helpt niet tegen landbouwschade en is bovendien erg wreed: ongeveer een derde van de ganzen vliegt met hagel in het lijf omdat de dieren ooit zijn aangeschoten. De Partij voor de Dieren zal daarom in de commissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid verschillende alternatieven voorstellen die op een diervriendelijker wijze landbouwschade tegengaan.

Er komen steeds meer ganzen in Nederland, onder andere door de grote oppervlaktes sappig en eiwitrijk gras. Zolang er een overvloed aan voedsel is zullen de ganzen blijven komen. Statenlid Kirsten de Wrede is teleurgesteld over het feit dat er niet wordt gezocht naar structurele oplossingen:  “Er mag nu het hele jaar door op ganzen geschoten worden, wat duizenden ganzen het leven gaat kosten. Weliswaar mag tijdens de winterrust officieel alleen bij koolzaad en wintergraan gejaagd worden, maar de vraag is of jagers zich daaraan houden. Bovendien mag er ook in de aangewezen ganzenfourageergebieden geschoten worden. Hiermee verliezen deze gebieden hun functie en vertrekken de ganzen weer naar elders.”

De Partij voor de Dieren wil structurele oplossingen en geen symptoombestrijding. Ook agrariërs geven aan dat ze ondanks het afschot niet minder schade hebben. Door ganzen van elders, door hogere overlevingskansen van de rest van de dieren in de populatie en door een hogere reproductiesnelheid, is het zo dat als je er acht van de tien doodt, die acht er zo weer bij zijn. Oplossingen moeten gezocht worden in een andere inrichting van het landschap, zoals meer ruig grasland en ganzenwerende rasters. Ook is complete rust in fourageergebieden een vereiste. Verder moeten er rustgebieden voor zomerganzen worden ingesteld om de dieren te concentreren. De vossenjacht moet beëindigd worden en ganzen kunnen zeer effectief verjaagd worden van kwetsbare percelen met groen laserlicht of honden.

Het schieten veroorzaakt immens leed bij de dieren. Omdat er met hagel wordt gejaagd, zijn veel ganzen niet direct dood. Ze worden niet teruggevonden en creperen langzaam, of ze worden gewond door de jachthond naar de jager gesleurd. Die moet vaak de gans alsnog de nek omdraaien. Tussen de 20 en 35 % van de ganzen die in Nederland verblijven, heeft hagel in zijn lijf. Ook blijven ganzenparen hun leven lang bij elkaar en worden dus vele stelletjes aan flarden geschoten.

In het akkoord wordt verder opgeroepen om alle zogenaamde gedomesticeerde ganzen te doden. Het gaat hier om niet-wilde ganzen en hun afstammelingen, die ooit ontsnapt zijn uit dierenverblijven. Er zijn slechts 300 van deze ganzen in Groningen, als deze al overlast zouden veroorzaken kan ervoor gekozen worden om ze weg te vangen. De Dierenbescherming heeft al aangeboden om goede tehuizen te zoeken voor deze dieren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *