Eerste basischolen met tweetalig onderwijs

onderwijs-1Twaalf Nederlandse basisscholen gaan komend schooljaar van start met volledig tweetalig onderwijs. Jonge leerlingen krijgen er vanaf de kleuterschool maximaal de helft van hun lestijd instructie in het Engels.

Leerlingen krijgen op de scholen die deelnemen aan de proef niet alleen les in de Engelse taal, maar ook andere vakken zoals gym, geschiedenis en aardrijkskunde kunnen maximaal de helft van de tijd in het Engels worden gegeven. Tot op heden was dit alleen mogelijk op middelbare scholen.

Ruimte voor Engels

De proef met volledig tweetalig onderwijs is één van de uitwerkingen van het plan van aanpak Engels dat staatssecretaris Dekker (Onderwijs) afgelopen zomer bekend maakte. Scholen met een sterke internationale oriëntatie hadden hierom gevraagd. Verder werkt Dekker aan een wetsvoorstel dat álle basisscholen structureel ruimte biedt om tot 15% van hun onderwijstijd Engels, Frans of Duits als instructietaal te hanteren.

Jong geleerd

Staatssecretaris Dekker: “Nederlandse kinderen zullen hun brood later verdienen in een wereld waarin het meer dan ooit van belang is dat ze naast Nederlands ook goed Engels spreken. Juist als ze jong zijn pikken ze taal met speels gemak op. Jong geleerd is in dit geval daadwerkelijk oud gedaan. Bovendien maakt het vroeg aanbieden van een vreemde taal het onderwijs uitdagender voor talentvolle leerlingen met een talenknobbel”.

Landelijke primeur

Basisschool de Haagsche Schoolvereniging in Den Haag heeft woensdag de landelijke primeur. Staatssecretaris Dekker en de Haagse onderwijswethouder Van Engelshoven kwamen het nieuws vandaag persoonlijk brengen. Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en Dienstverlening): “Tweetalig onderwijs in het basisonderwijs is een lang gekoesterde wens van het gemeentebestuur en ouders in Den Haag. Kinderen groeien op in een stad met tal van Europese en internationale instellingen op het gebied van vrede en recht. Op dat gebied loopt Den Haag voorop en krijgen we wereldwijd erkenning. Tweetalig onderwijs geeft kinderen van jongs af aan de middelen tegelijkertijd thuis te zijn in de stad en de wereld.”

Bij succes verder uitbreiden

In 2015 krijgen nog 8 scholen de kans om bij de pilot volledig tweetalig onderwijs aan te sluiten. Mocht in 2019 blijken dat de proef op de 20 deelnemende basisscholen een succes is, dan kan worden besloten om meer basisscholen de mogelijkheid te geven over te stappen op tweetalig onderwijs.

Vroeg beginnen met Engels werkt

Extra taallessen blijken nuttig. Kinderen die op jonge leeftijd spelenderwijs les krijgen in een vreemde taal spreken veel beter Engels dan kinderen die pas in groep 7 of 8 kennismaken met Engels, zo blijkt uit onderzoek. Wie zich zorgen maakt dat aandacht voor een vreemde taal ten koste gaat van het Nederlands kan gerust zijn. Onderzoekers stelden vast dat er geen negatieve effecten zijn.

De lijst met 12 basisscholen die vanaf dit jaar tot maximaal de helft van het onderwijs Engels als instructietaal mogen  geven:

De Haagse Schoolvereniging in Den Haag
De Polle in Marsum
De Blijberg in Rotterdam
De Lanteerne in Nijmegen
Het Talent in Lent
De Violenschool in Hilverum
De Wilge in Hilversum
De Kindercampus in Hilversum
De Groningse Schoolvereniging in Groningen
De Internationale School in Eindhoven
De Prinseschool in Enschede
De Visserschool in Amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *