Investeringsfonds van 50 miljoen voor midden- en kleinbedrijf

provinciehuis groningen-150 miljoen beschikbaar voor Groninger bedrijfsleven

De provincie Groningen wil een financieel investeringsfonds oprichten waaruit het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Groningen kan putten voor de vestiging en groei van ondernemingen.

Het investeringfonds, dat andere fondsen voor het MKB aanvult, heeft een beoogde grootte van 50 miljoen euro. Groninger bedrijven kunnen met het inleveren van een ondernemingsplan bij de diverse beschikbare fondsen leningen aantrekken, participaties aangaan of garantstellingen verkrijgen.

Stimulering economie

Met het instellen van het investeringsfonds wil de provincie de Groninger economie stimuleren. Het MKB levert de belangrijkste bijdrage aan de werkgelegenheid in Groningen en heeft last van een niet goed functionerende kapitaalmarkt. Bovendien zijn er in de toekomst minder rijkssubsidies en Europese subsidies voor het MKB beschikbaar. Met het instellen van het fonds ondersteunt de provincie innovaties en bedrijfsuitbreidingen in de MKB-sector.

Besloten vennootschap

Het fonds is revolverend. Dat betekent dat de opbrengsten van de investeringen weer worden ingezet voor nieuwe aanvragen. Gezien de expertise die nodig is om te beoordelen of ondernemingsplannen voldoende revolverend zijn en marktgericht, wil de provincie de uitvoering van het fonds onderbrengen in een besloten vennootschap (bv), dat beheerd wordt door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij.

Provinciale Staten

Het voorstel om een revolverend fonds in te stellen voor het ‘stuwende’ Groninger MKB (bedrijven die voor het grootste deel afzetten buiten de provincie) moet nog aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Als Provinciale Staten instemmen met het plan wordt goedkeuring aan de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd en worden de uitgangspunten verder uitgewerkt. Naar verwachting kan het investeringsfonds halverwege dit jaar van start gaan, zodat er financiële middelen voor het MKB vrijkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *