Erepenning stad Groningen uitgereikt aan Ab Smit

Vanavond, 11 april,  reikte loco-burgemeester Paul de Rook de Erepenning van de Stad Groningen uit aan de heer Ab Smit. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk  te Hoogkerk. Met het verlenen van de Erepenning van de Stad Groningen spreekt het gemeentebestuur zijn waardering uit voor de uitnemende verdiensten van Ab Smit. Alle foto’s: klik hier

Op 11 april neemt Ab Smit afscheid als voorzitter van de Verkeerscommissie van de VWH. Hij heeft gedurende 37 jaar uitnemende verdiensten geleverd voor de Groninger samenleving, met name voor het leefklimaat in Hoogkerk dorp en haar omliggende nieuwbouwwijken.

Sinds 1999 tot op heden was hij voorzitter van de VWH Verkeerscommissie. Hij was er zonder meer op gericht de leefbaarheid van het dorp flink te vergroten, door enerzijds het zware verkeer buiten het dorp langs te krijgen en anderzijds het voor het langzame verkeer, fietsers en wandelaars, veiliger en aantrekkelijker te maken in industriedorp Hoogkerk. De heer Smit heeft er mede voor gezorgd dat VWH effectief en constructief een intermediair was tussen bewoners, gemeente en bedrijven, met inachtneming van ieders belangen.

Projecten waar hij een eminente rol gespeeld heeft, zijn:

– De bouw van de Vierverlatenweg met tunnel en start bouw van de Noord-Zuidroute
– De ‘Kindvriendelijke route Zuiderweg’ (2000-2003)
– Plan ‘Shared Space’ (vanaf 2004) rond de winkels van Hoogkerk
– Vrij liggend fietspad Roderwolderdijk
– Maatregelen tegen snelweglawaai A7 bij Hoogkerk-Zuid
– Eemsgolaantunnel (2013-2016).

Bijzondere vermelding verdient ook zijn bemoeienis te komen tot goed Speciaal Onderwijs. Voor een deel gaat het hier om Hoogkerk ruim overstijgende belangen. Hij was oprichter en bestuurslid van de ‘Vereniging voor Gereformeerd Speciaal Onderwijs’ in Groningen. De scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen die daaruit zijn ontstaan, zijn De Meerpaal en De Steiger, nu beide gevestigd aan de Koperstraat 4 in Vinkhuizen. Beide scholen bestrijken het belang van de gehele regio Groningen en deels ook Drenthe.

De Erepenning van de Stad Groningen wordt toegekend wegens ‘uitnemende verdiensten aan de Groninger samenleving bewezen’. De penning is ingesteld in 1940 ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de stad Groningen.
De verdiensten kunnen liggen op het terrein van de betrokken persoon of organisatie, maar ook op het terrein van het verenigingsleven, cultureel, maatschappelijk of sportief. Telkens moet daarbij sprake zijn van uitzonderlijke inzet en daadkracht.

In 2016 werd de Erepenning van de Stad uitgereikt aan de heer F. Kuipers (decaan en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG), mevrouw Wilma Naaijer en de heer Bart Kempinga (Ciboga/Boterdiep) en de Researchgroep Feringa. In januari 2017 werd de penning uitgereikt aan de heer T.F.K. Dijkhuis (Euvelgunne).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *