Expositie Jan Hendrik van der Veen in kader 50 jarig jubileum  Russisch Orthodoxe Parochie Groningen

Sinds 1967 bestaat er in Groningen een Russisch Orthodoxe Parochie, die deel uitmaakt van het patriarchaat van Moskou. In het kader van het 50 jarig jubileum is er tot 1 oktober een tentoonstelling met prachtige foto’s, gemaakt door onze fotograaf Jan Hendrik van der Veen, van de parochie en de bedevaarten. Het bezoekadres is: Ganzevoortsingel 2 in Groningen.

Tevens in het kader van dit jubileum organiseert koorleidster Nana Tohikhinashvilu op zaterdag 17 november een concert van de Vespers van S.Rochmaninoff met haar koor “Moderato Cantabile”a, in de Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33 in Groningen. Aanvang 20.00 uur. 

De Russisch-Orthodoxe Kerk is de grootste en belangrijkste van de groep van orthodoxe kerken, ontstaan vanuit de kersteningsactiviteiten vanuit Bulgarije en met name vanuit Constantinopel (sinds 988). Al in 1037 werd de jonge kerk in de omgeving van Kiev als metropolie bij het Byzantijnse patriarchaat ingedeeld. Langzamerhand ontwikkelde Moskou (sinds 1325 de nieuwe zetel van de metropoliet, aardsbisschop) zich tot een onafhankelijke kerk. In de 16e eeuw werd de kerk autocefaal. In 1589 erkenden de andere orthodoxe kerken die van Rusland als zelfstandig patriarchaat. In Nederland stamt de Russisch-Orthodoxe Kerk uit de tijd van tsaar Peter de Grote (1689-1725) en uit die van Anna Paulowna, de gemalin van koning Willem II. Oorspronkelijk bestond zij vooral uit Russische immigranten, die na de revolutie van 1917 en trouwens ook na de Tweede Wereldoorlog in aantal zijn toegenomen. De laatste jaren treden ook Nederlanders toe. Er is een eigen bisdom (Den Haag) en 6 parochies (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag (2), Groningen en Haarlem).

De parochie van Groningen werd eind vijftiger jaren gesticht door “Vader Jan”, die in het dagelijks leven als dr. J. Haverman de kost verdiende als wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit te Groningen. In zijn woning in Zuidhorn had hij een huiskapel, waarin af en toe kerkdiensten werden gehouden door een priester uit Rotterdam. Verhuisd naar Groningen stichtte de inmiddels tot priester gewijde dr. Haverman in het pand Herestraat 14 een kapel, die werd toegewijd aan “Alle Heiligen”. Later werden diensten gehouden in de kapel van het RK Kerkhof die in 1971 door metropoliet Anthony Bloom werd toegewijd aan de H. Transfiguratie, de verheerlijking van Jezus op de berg Thabor. In 1988 werd een voormalig pakhuis aan de Ganzevoortsingel gekocht en omgebouwd tot kerk.

Foto’s: Jan Hendrik van der Veen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *