Fietsstrategie en armoedebeleid in commissies gemeenteraad

groningen-paddepoel-fietspaden-park selwerd-7Wat is de waarde van consistent fietsbeleid en hoe kan de fiets bijdragen aan toekomstige stedelijke uitdagingen? Wat zijn de plannen van het college van B&W om Groningen fietsstad verder te versterken? En hoe gaat de gemeente verder met het armoedebeleid, wat zijn de zwaartepunten en hoe weet de gemeente of het gevoerde beleid succesvol is? Dit zijn enkele van de onderwerpen die op woensdag 8 april in commissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad aan de orde komen.

Er zijn woensdag twee commissievergaderingen. De commissie Beheer en Verkeer vergadert vanaf 16.30 uur. De commissie Werk en Inkomen begint ’s avonds om 20.00 uur. Deze openbare vergaderingen zijn in de oude raadzaal van het stadhuis. Ze zijn ook online live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad.

Fietsstrategie
Voor het eerst sinds 15 jaar brengt de gemeente een nieuwe fietsstrategie uit. Volgens het college van B&W heeft de stad vanwege allerlei ontwikkelingen behoefte aan nieuwe plannen op dit gebied. Het gebruik van de fiets is daarbij niet doel op zich, maar een middel voor het creëren van een leefbare, bereikbare en gezonde stad. Het is aan de raadsfracties om hun mening te geven over de fietsstrategie. Verder spreekt de raadscommissie Beheer & Verkeer over de plannen om het huishoudelijk afval zo veel mogelijk te hergebruiken. Nu is dat al 56% van al het afval, de gemeente wil dat dit nog hoger wordt. Dat heeft ook te maken met plannen van het Rijk voor een groter hergebruik. Ook discussieert de raadscommissie over de jaarlijkse BORG-rapportage, waarin het college jaarlijks verantwoording aflegt over de kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte in de stad.

Armoedebeleid
In de raadscommissie Werk & Inkomen komt het armoedebeleid aan de orde. ’s Middags van 13.00 – 14.00 uur zal er een openbare informatieve sessie zijn. Dat gaat met name over de evaluatie van het eerder gevoerde armoedebeleid. Ook de mogelijkheden van goede monitoring komen dan aan de orde. ’s Avonds in de raadscommissievergadering wordt verder gesproken over dit onderwerp. De raadsleden kunnen dan aangeven welke resultaatafspraken zij met het college van B&W willen maken. Verder spreekt de commissie in deze avondvergadering over het voorstel voor verordeningen in het kader van de nieuwe Participatiewet, die sinds begin dit jaar in werking is getreden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.