Geen luchtkwaliteitsproblemen in Groningen

In de stad Groningen komen geen situaties voor waar de luchtkwaliteit uit oogpunt van gezondheid onvoldoende is. De meetgegevens laten zien dat de luchtkwaliteit in de stad sinds 2011 verder is verbeterd. Dit blijkt uit het ‘Verslag luchtkwaliteit 2016 gemeente Groningen’. De luchtkwaliteit in Groningen wordt in grote mate beïnvloed door luchtverontreiniging die van elders komt aanwaaien en is duidelijk beter dan in de Randstad.

Door het stedelijke verkeer is de luchtkwaliteit in de stad Groningen wat minder goed dan in de rest van de provincie. Uitlaatgassen veroorzaken extra luchtverontreiniging bij drukke wegen. Maar dit leidt nergens in de stad tot een luchtkwaliteitsprobleem. Dit is te danken aan de gunstige noordelijke ligging van Groningen én aan het jarenlang gevoerde verkeers- en ruimtelijke beleid. Zoals een goede routering en doorstroming van het verkeer, aan de inzet van schonere bussen en vooral ook aan het hoge fietsgebruik.

Het verslag luchtkwaliteit en de bijbehorende luchtkwaliteitskaart zijn gebaseerd op gegevens van de twee permanente meetpunten van het RIVM in Groningen en op gedetailleerde modelberekeningen. De uitkomsten van deze berekeningen zijn weergegeven op een luchtkwaliteitskaart. Deze laat met kleuren zien hoe het is gesteld met de plaatselijke luchtkwaliteit. Hierbij kan per woning worden ingezoomd om de concentraties van stikstofdioxide en fijn stof af te lezen. Het verslag luchtkwaliteit en de luchtkwaliteitskaart staan op internet:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *