Geen luchtkwaliteitsproblemen in Groningen

In de stad Groningen komen geen situaties voor waar de luchtkwaliteit uit oogpunt van gezondheid onvoldoende is. De meetgegevens laten zien dat de luchtkwaliteit in de stad sinds 2011 verder is verbeterd. Dit blijkt uit het ‘Verslag luchtkwaliteit 2016 gemeente Groningen’. De luchtkwaliteit in Groningen wordt in grote mate beïnvloed door luchtverontreiniging die van elders komt aanwaaien en is duidelijk beter dan in de Randstad. Lees verder