Gemeenteraad in debat over gebouwenbeveiligers en WIJ-team Beijum

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432Gemeenteraad debatteert over gebouwenbeveiliging en WIJ-team BeijumDe toekomst van de gemeentelijke gebouwenbeveiligers en de tijdelijke huisvesting van het WIJ-team Beijum. Dat zijn twee onderwerpen die woensdag 30 september aan de orde komen tijdens de eerste vergadering van de gemeenteraad van Groningen sinds het zomerreces.

De gemeenteraadsvergadering begint om 16.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad. Op deze website van de gemeenteraad zijn de volledige agenda en alle vergaderstukken te bekijken.

Gebouwenbeveiligers
Wat gaat er met de gemeentelijke gebouwenbeveiligers gebeuren? Het college van burgemeester en wethouders wil uit de Stichting Veiligheidszorg Noord (VZN) stappen, de organisatie die onder meer toezichthouders (BOA’s), parkeercontroleurs en gebouwenbeveiligers voor de gemeente levert. Als de VZN door het Groningse besluit ophoudt te bestaan, zijn B&W bereid de toezichthouders en parkeercontroleurs in gemeentelijke dienst nemen, 20 FTE in totaal. Maar de gebouwenbeveiligers (12 FTE) niet. B&W willen de gebouwenbeveiliging van de gemeentekantoren aanbesteden, met als eis dat de VZN-beveiligers worden overgenomen. Een aantal fracties vreest voor de toekomst van deze mensen. B&W zeggen vanuit kwalitatieve en financiële argumenten bij aanbesteding van de gebouwenbeveiliging te blijven.

WIJ-team Beijum
De raad neemt ook een besluit over het voorstel voor de tijdelijke huisvesting van het WIJ-team voor de wijk Beijum. Bewoners kunnen bij dat team terecht voor vragen over hulp en ondersteuning rond zorg en welzijn. Het college wil het WIJ-team dat nu nog vanuit twee gebouwen werkt nog voor 1 januari 2016 tijdelijk in één pand, de oude basisschool De Doefmat, samenbrengen. Tijdelijk, om later naar het nog te bouwen “Derdengebouw’ in Beijum–Oost te gaan. Daarin moet ook een nieuwe multifunctioneel centrum komen. Veel fracties hadden eerder nog vragen over de tijdelijke huisvesting en de 600.00 euro die dat kost. “Het WIJ-team moet zo spoedig mogelijk gezamenlijk gehuisvest worden”, aldus het college in een brief aan de raad.

Ondernemen in de bijstand
Daarnaast komen er twee zogeheten ‘1-minuutinterventies’ aan de orde. Dat zijn agendapunten waarbij één of meer partijen nog kort hun standpunt willen laten horen om moties rond het agendapunt in te dienen en wijzigingsvoorstellen (amendementen) bij een raadsvoorstel. Eén ‘1-minuutinterventie’ gaat over een investeringskrediet van ongeveer 400.00 euro waarmee het zogeheten Zeefgebouw Suikerunieterrein ook in de winter voor evenementen kan worden gebruikt. De andere gaat op verzoek van het CDA over een plan waardoor Stadjers in de bijstand parttime kunnen ondernemen. De bijstandsgerechtigden mogen een deel van hun verdiende inkomen houden.

Handelsverdrag
Verder hebben de Partij voor de Dieren en de SP een motie aangekondigd over de Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dat is een handelsverdrag waarover de Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen. Op de vraag van de FNV Groningen om van Groningen een TTIP-vrije gemeente te maken heeft het college geantwoord dat het “te vroeg en nog niet nodig is” een standpunt tegen TTIP in te nemen. Tijdens deze raadsvergadering wordt Han Warmelink benoemd als extern lid van de Rekenkamercommissie. Warmelink is universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij volgt Klaas Holtman in de Rekenkamercommissie op. Deze commissie doet voor de gemeenteraad onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van gemeentelijk beleid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.