Gemeenteraad in debat over verandering zorg en koopzondag

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432De gemeenteraad vergadert weer op woensdag 29 oktober. De raad debatteert onder meer over de nieuwe zorgtaken voor de gemeente, het nieuwe evenementenbeleid en uitbreiding van de koopzondag.

De gemeenteraadsvergadering begint om 16.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad. Op deze website van de gemeenteraad zijn de agenda en alle vergaderstukken te bekijken.

Keukentafelgesprekken
Hoe gaat de gemeente Groningen om met de nieuwe taken rond onder meer jeugdzorg en de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten? De Rijkoverheid draagt deze taken per 1 januari aan de gemeenten over. Welke keuzes maakt Groningen rond huishoudelijke hulp, persoonsgebonden budgetten en eigen bijdrages? Een beleidsplan en verordeningen over deze zogeheten vernieuwing van het sociale domein staan ter vaststelling door de raad op de agenda. De kern van deze plannen is de ‘gebiedsgerichte aanpak’. Dat betekent dat Stadjers in de eigen wijk terecht kunnen voor al hun vragen over hulp en ondersteuning. Sociale wijkteams helpen door middel van ‘keukentafelgesprekken’ bij het zoeken naar de juiste oplossing. Het college benadrukt het belang van zelfredzaamheid: “Wij stellen de eigen kracht en regie van mensen en hun netwerk centraal.”

Evenementenstad
De raad debatteert ook over het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente. Met een nieuw strategisch evenementenbeleid wil het college van B&W de belangen van bezoekers van evenementen als dancefeesten en de belangen van omwonenden en ondernemers in de buurt meer in balans brengen. “Wij hebben als stad de ambitie om onze positie als evenementenstad te verstevigen”, aldus het college. “Tegelijkertijd willen wij waar mogelijk de overlast beheersbaar maken.” Met spreiding van evenementen in tijd en plaats hoopt het college dit te bereiken.

Oosterhamrikzone
Ook de woningbouwplannen voor de Oosterhamrikzone staan op de agenda. Daarbij gaat het onder meer om twee complexen met een kleine 400 appartementen, vooral bedoeld voor jongeren. Bij dit agendapunt horen ook de resultaten van een enquête van de SP onder buurtbewoners. De SP concludeert dat met de nieuwbouwplannen voor jongeren het gevaar van eenzijdige bewonerssamenstelling dreigt.

Koopzondag
Verder stemt de raad over de uitbreiding van het aantal koopzondagen in de stad. Het raadsvoorstel ‘Levendige stad, ook op zondag’ is volgens B&W niet alleen bedoeld om van de zondag een extra koopdag te maken. Met speciale programmering moet er iedere zondag ergens in de stad wel iets te beleven zijn, aldus het college. “Het moet vooral heel erg leuk en uitnodigend zijn om naar de stad te komen.” Dit raadsvoorstel leverde in de raadscommissie al een pittig debat op met CDA, ChristenUnie en SP als grote tegenstanders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *