Gemeenteraad over sociale zekerheid en historische binnenstad

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432De gemeenteraad van Groningen vergadert op woensdag 26 november. De raad debatteert dan onder meer over het nieuwe beleid bij de sociale zekerheid, het duurzaamheidsbeleid en het nieuwe bestemmingsplan binnenstad.

De vergadering begint om 16.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering is openbaar en ook live te volgen via de website van de gemeenteraad. Op deze website vindt u ook de agenda en alle vergaderstukken.

Sociale zekerheid
Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe Participatiewet in. De Rijksoverheid heeft hierin nieuwe regels vastgelegd voor de uitvoering van de sociale zekerheid. Daarbij gaat het om het verstrekken van uitkeringen, begeleiding bij het vinden van werk en ondersteuning van mensen die op een andere wijze actief aan de slag zouden moeten. Verschillende groepen worden onder deze nieuwe wet samengevoegd, zoals de jonggehandicapten en mensen die in de sociale werkvoorziening werkzaam zijn. De gemeente krijgt nieuwe instrumenten om deze mensen te ondersteunen bij het uiteindelijk vinden van werk. Een daarvan is de mogelijkheid van garantiebanen. Over het beschikbaar stellen daarvan zijn afspraken gemaakt met bedrijfsleven en overheidsinstellingen. De gemeenteraad debatteert met name over de verdeling van het geld over de verschillende maatregelen. Ook de afbouw van 200 gesubsidieerde banen komt in de raad aan de orde.

Energieneutraal
De raad bespreekt verder de plannen van het college van B&W om zodanig duurzaam te worden dat de stad in het jaar 2035 energieneutraal kan zijn. De bestaande plannen waren daarvoor nog niet voldoende. Het college stelt daarom voor om het beleid opnieuw te bekijken. Het beschikbare budget van 2 miljoen euro per jaar zal daarbij zo goed mogelijk worden ingezet. De raad wordt uitgenodigd om mee te denken over deze plannen.

Historische binnenstad
Verder neemt de raad een besluit over het bestemmingsplan Binnenstad. Dit bestemmingsplan is voor het laatst in 1995 vastgesteld. Volgens het college van B&W is het nu tijd om in het nieuwe bestemmingsplan meer aandacht te hebben voor de historische binnenstad, zonder dat dit de dynamiek van de binnenstad in de weg staat. Het gaat hier om het gebied binnen de diepenring en in het westen begrensd door Westersingel en Westerhaven. Met dit plan wil het college een levendige binnenstad met meer aandacht voor groen en minder mogelijkheden wat de bouwmogelijkheden betreft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *