Gemeenteraadsvergadering met debat plafond salaris zorgbestuurders

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432De gemeenteraad houdt woensdag 24 september haar eerste vergadering na het zomerreces. Onderdeel van de vergadering is een zogeheten interpellatiedebat over een salarisplafond voor bestuurders van zorgaanbieders waarmee de gemeente contracten afsluit. Ook op de agenda: de plannen voor oostwand van de Grote Markt met de mogelijkheid van een passage. De raad neemt ook een besluit over een tunnel onder de Paterswoldseweg. 

De gemeenteraadsvergadering begint om 16.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad. Op deze website van de gemeenteraad zijn de agenda en alle vergaderstukken te bekijken.

Balkenendenorm

Onderdeel van de vergadering is een interpellatiedebat over een salarisplafond voor bestuurders van gesubsidieerde instellingen en zorgaanbieders. Dat is op initiatief van de SP-fractie. De raad nam in juli een motie aan over een plafond. Bestuurders van instellingen met wie de gemeente contracten afsluit zouden niet meer mogen verdienen dan de Balkenendenorm. De gemeente staat op het punt nieuwe contracten met zorginstellingen af te sluiten. De SP wil weten of het inkomensplafond wordt meegenomen in de afspraken.

Naberpassage
Verder staat de toekomst van de oostwand van de Grote Markt op de agenda. De raad neemt een besluit over het herziene bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan met drie modellen voor hoe de oostwand eruit kan zien. Heikel punt is de mogelijkheid van een ‘overbouwing’ van de toekomstige Naberstraat tussen de Grote Markt en de Nieuwe Markt. Het college van B&W wil die mogelijkheid onder strenge voorwaarden openhouden. De raad is hoe dan ook tegen zo’n passage die teveel aan de oude Naberpassage zou doen denken.

Tunnel Paterswoldseweg
De gemeenteraad gaat ook een besluit nemen over een tunnel onder de Paterswoldseweg. Die tunnel moet extra sneltreinen naar Leeuwarden en een busbaan naar het Hoofdstation mogelijk maken. Door suggesties en ideeën van omwonenden is het oorspronkelijke tunnelplan al aangepast. Maar bij de raadscommissie van twee weken geleden leefden nog steeds veel vragen over het nut van een tunnel.

Welstand
Ook besluit de raad over een nieuwe manier van welstandtoetsing. B&W willen de externe welstandscommissie afschaffen en de toetsing overlaten aan ambtenaren, een primeur in Nederland. De raadscommissie uitte eerder haar zorgen over de onafhankelijkheid nu ambtenaren gaan toetsen. Verder komen de B&W-plannen voor bedrijventerreinen waaronder Westpoort en ook kantoorlocaties aan de orde. Het college wil minder eisen aan ondernemers stellen en meer maatwerk leveren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *