ABN past niet bij duurzame karakter provincie Groningen

De Statenfractie van de steden nederland, groningen, centrumPartij voor de Dieren dient vandaag in de Provinciale Statenvergadering een motie in om voortaan de bankzaken van de provincie door een eerlijke bank te laten uitvoeren.

In navolging van een soortgelijke motie in de tweede kamer eerder dit jaar, vindt de Partij voor de Dieren dat ook de provincie Groningen een voorbeeldfunctie heeft ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en dat sociaal ethisch bankieren daarbij hoort. Uit onderzoek door de Eerlijke Bankwijzer (www.eerlijkebankwijzer.nl) is gebleken dat de huidige huisbankier van de provincie, ABN Amro, zeer slecht scoort op criteria als dierenwelzijn en klimaatverandering, en daarnaast onvoldoende scoort op thema’s als belasting en corruptie, bonussen en gezondheid.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie, wijst er op dat een bank die zo slecht scoort op belangrijke onderwerpen als dierenwelzijn en klimaatverandering, niet past bij het duurzame karakter van de provincie Groningen waar het College naar zegt te streven. De Wrede: “ABN Amro is blijkbaar geen eerlijke bank en wij vinden het niet passen dat de provincie haar bankzaken daar blijft regelen terwijl er voldoende andere banken in Nederland zijn die ethisch handelen wel belangrijk vinden”.

De motie van de Partij voor de Dieren in de tweede kamer eerder dit jaar kon rekenen op brede steun van o.a. PvdA, SP, D66, CU en GL en is dan ook aangenomen. De Wrede zegt hierover dat er onmiskenbaar een steeds breder draagvlak in de samenleving is voor ethisch bankieren, en dat dierenwelzijn en het voorkomen van klimaatverandering niet langer iets is wat je als provincie uitsluitend met de mond kunt belijden zonder dat daar concrete stappen tegenover staan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *