Gewoon vuurzwammetje

Het gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe miniatra) heeft een hoed halfbolvormig tot gewelfd, Ø 1-2,5 cm, droog, fijn schubbig, scharlaken- tot oranjerood, soms met een gele rand en komt vrij algemeen voor.

Lamellen breed, oranjerood.
Steel 2-4,5 cm x 2-5 mm, glad, droog, mat, rood tot oranjerood, met een licht oranjegele tot wittige voet. Vlees geel tot oranje. Geur zwak.

Voorkomen
Op humusrijke grond of strooisel in schrale duinweiden, heischrale graslanden en grazige plekken op heiden, soms in venen of loofbossen en gemengde bossen op zand- en veengrond.
(bron: soortenbank)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *