Goochelen met parkeren voor betere benutting parkeergarage’s

groningen ebbingekwartier boterdiep parkeergarage (2 van 1)Het college van burgemeester en wethouders doet de gemeenteraad verschillende voorstellen voor differentiatie van parkeertarieven. Kern is dat het voor bezoekers van de stad aantrekkelijker wordt om de auto te parkeren in één van de gemeentelijke parkeergarages.

 

Meest in het oog springend voorstel is de invoering van dagtarieven van tien euro  in de parkeergarages Boterdiep en Circus.  Voor langparkeerders worden deze garages daarmee fors goedkoper dan de overige garages in de stad. Het college wil ook de aantrekkelijkheid van de Oosterpoortgarage vergroten door daar op werkdagen een nieuw kantoortijdentarief in te voeren, waarmee tussen 7.00 en 19.00 uur voor maximaal tien euro per dag geparkeerd kan worden. Deze langparkeertarieven kunnen al in november van dit jaar worden ingevoerd.

Prijsverschil verkleinen
Anders dan in veel vergelijkbare steden is in Groningen het parkeren op straat goedkoper dan in parkeergarages. Om dit prijsverschil te verkleinen stelt het college voor om in 2014 de uurtarieven voor parkeren in garages niet te verhogen. De uurtarieven op straat stijgen wel: binnen de Diepenring van 2,30 naar 2,50 euro en in de resterende schilwijken van 1,60 naar 1,80 euro.

Stoker en Brander
Het college komt in de voorstelde maatregelen voor tariefdifferentiatie ook tegemoet aan de nadrukkelijke wens van bewoners van de Stoker en de Brander om parkeren voor hun bezoekers goedkoper te maken. Vanaf 1 januari 2014 wil het college als proef voor de duur van twee jaar jaarlijks maximaal twaalf dagkaarten à tien euro voor de parkeergarage Euroborg beschikbaar stellen.

CiBoGa
Ook stelt het college de raad voor om bewoners van CiBoGa, die geen recht hebben op een op een parkeervergunning op straat bij wijze van proef de komende twee jaar ruim 35 procent korting te geven op een parkeerabonnement voor de Boterdiep- of Circusgarage. De voorstellen van het college sluiten aan bij het coalitieakkoord, waarin is bepaald dat het gemeentelijk parkeerbedrijf commerciëler moet gaan werken en experimenten met prijsdifferentiatie tot uitvoering moeten worden gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *