Groningen aardgasloos in 2035

Elke buurt zijn eigen warmtebronnen:

 

De gedachte zal voor de meeste Groningers wennen zijn, maar in 2035 is Groningen een aardgasloze gemeente. Gasgestookte haarden en Cv-ketels horen dan tot het verleden. Hoe we het ’s winters toch een beetje warm houden in huis of op kantoor? Dat staat in het door het college vastgestelde actieplan ‘Groningen aardgasloos in 2035’.

 In dat plan staan alle belangrijke alternatieve warmtebronnen op een rij. Het meest wordt verwacht van aardwarmte (geothermie), slimme warmtenetten, warmte-koudeopslag (WKO), warmtepompen, groengas en waterstofgas. In alle gevallen, zo wordt benadrukt, is vergaande isolatie van nieuwe en bestaande woningen een eerste vereiste.

Welke techniek wanneer in welke gevallen zal worden gekozen, is sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Het actieplan ‘Groningen aardgasloos in 2035’ gaat er dan ook van uit dat de warmte-uitdaging in de meeste gevallen per wijk of buurt wordt opgepakt. Dat sluit goed aan bij de gebiedsgerichte manier van werken waar de gemeente twee jaar geleden mee is begonnen.

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Dat betekent dus dat buurtbewoners actief betrokken zullen worden bij aanpassingen aan de warmte-infrastructuur. Alle genoemde technieken en alternatieve warmtebronnen zijn het stadium van experimenteren voorbij. Er blijft altijd iets te kiezen.”

 

Groningen energieneutraal

Het jaartal 2035 komt niet uit de lucht vallen. Onder de noemer Groningen Geeft Energie heeft de stad zich enkele jaren geleden verbonden aan de ambitie om al in 2035 energieneutraal te zijn. Heel Nederland bereidt zich voor op andere systemen voor energieproductie en -distributie. Door voorop te lopen in deze ontwikkeling zal Groningen ook economisch profiteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *