Groningen zal milder handhaven op horeca inrichting

‘Oude eisen niet meer van deze tijd’

De gemeente Groningen zal horeca-ondernemers niet onnodig op kosten jagen bij de handhaving van de inrichtingseisen van de Drank- en Horecawet. Op onderdelen zijn de eisen sterk verouderd en te streng. Naar verwachting zal de wet in de komende kabinetsperiode worden geëvalueerd en aangepast.

In afwachting daarvan zal de gemeente milder handhaven. Uiteraard blijven gemeentelijke controleurs wel scherp toezien op veiligheid en alcoholbeleid.

De controle van de Dank- en Horecawet is enige tijd geleden overgedragen van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) aan de gemeenten. Controleurs kwamen daarbij situaties tegen die al jaren bestonden, maar volgens de letter van de wet niet klopten. Bijvoorbeeld een plafond dat net een paar centimeter te laag was of het ontbreken van een verplicht voorportaal bij een toilet. Maar ook heel innovatieve en duurzame ontwikkelingen, zoals watervrije urinoirs voldoen niet aan de inrichtingseisen, die voorschrijven dat urinoirs voorzien moeten zijn van stromend water.

De gemeentelijke controles leidden tot een aantal verontruste reacties bij horeca-ondernemers. De aanpassingen die zij zouden moeten doen om alsnog aan de inrichtingseisen te kunnen voldoen, werden niet begrepen en ervaren als onnodig en bovendien erg duur. De afdeling Groningen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de gemeente hebben aan de hand van verschillende praktijksituaties gesprekken gevoerd. Wethouder Joost van Keulen was snel overtuigd: ‘Bepaalde eisen zijn echt niet meer van deze tijd en daar gaan we dus niet koste wat het kost aan vasthouden. Ik steun KHN van harte in hun lobby om binnen vijf jaar alle achterhaalde eisen via Den Haag uit de wet te krijgen. Veiligheid staat voorop en op dat gebied doen we dus geen concessies’.

In de periode dat de wet wordt geëvalueerd en mogelijk aangepast, zal de gemeente bij bestaande vergunninghouders niet actief controleren op bijvoorbeeld oppervlakte, hoogte en toiletvoorzieningen. Bij nieuwbouw, verbouw en overname komen deze aspecten wel aan de orde.

De  inrichtingseisen zijn terug te lezen op http://wetten.overheid.nl/BWBR0011700/2016-07-01 . Horeca ondernemers die vragen hebben kunnen naar het horeca spreekuur komen op het Harm Buiterplein, van dinsdag t/m vrijdag 09:00 – 13:00.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *