Groningen de stad voor jong sporttalent

Olympische studenten-1659

epke zonderland

Groningen, stad waar jonge sporters kansen krijgen om hun sporttalent te ontwikkelen. Dit uitgangspunt staat centraal bij de nieuwe topsportnota ‘Talent voor Topsport’. Groningen wil als ‘City of talent’ meer topsporttalenten ontdekken en laten presteren op topniveau. Dit moet tot uiting komen in een hoger aantal Groninger talenten met een nationale- of internationale talentstatus in stad.

Bovendien wil de gemeente dat sportkennis tussen partners beter wordt uitgewisseld en toegepast zodat talenten optimale begeleiding krijgen bij het ontwikkelen van hun sporttalent. Inmiddels zijn diverse initiatieven gestart om te komen tot kennisuitwisseling  rondom (top)sport. Hierbij kunt u denken aan de samenwerkingsverbanden Sportplein Groningen en het Sport Science Institute Groningen (SSIG).

Regionale trainingscentra (RTC)

Binnen de regionale trainingscentra (RTC) in Groningen zijn goede faciliteiten aanwezig om jonge sporters te trainen en te begeleiden. Op dit moment zijn er in Groningen trainingscentra voor basketbal, voetbal, roeien en  volleybal. De gemeente Groningen wil toegroeien naar een totaal van 7 trainingscentra. Hierbij ligt het initiatief voor de ontwikkeling van een trainingscentrum bij de diverse nationale sportbonden. De gemeente gaat deze organisaties uitnodigen om met plannen te komen.

Groningen faciliteert de trainingscentra door een aantal sportzalen een sportspecialisatie te geven. Bovendien geeft de gemeente bij de toewijzing van trainingsuren binnen sport-  accommodaties voorrang aan sporttalenten. Maar bij het vastleggen van trainingsuren zal  natuurlijk ook gekeken worden naar de belangen van de breedtesporters in stad.

Naast de trainingscentra zet Groningen in op gymnastieklessen door toptrainers op de basisschool en het subsidiëren van sport- evenementen die aandacht besteden aan talentontwikkeling.

Topsport en scholing

Voor de jonge sporter is goede afstemming tussen sport en school van belang. Daarom start het Sport Science Institute Groningen binnenkort met de ‘Talent Academy Groningen’ voor studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Medisch centrum.  De Academie biedt lessen aan waarbij aandacht wordt besteed aan topsportprestaties en  de combinatie sport en studie. Ook is de Academie een steunpunt voor vragen over topsport en studeren.

Groningen beschikt daarnaast al over een topsporttalentschool. Binnen het Werkman College houden docenten rekening met sportactiviteiten van leerlingen. Dit uit zich in flexibele lesroosters, een spreiding van het eindexamen over twee jaar en vrijstelling voor bepaalde vakken.

De topsportnota  ‘Talent voor Topsport’ is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met diverse betrokkenen. Hierbij kunt u denken aan sportverenigingen en sportbonden, Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool Groningen, de Regionale Trainingscentra en de Adviescommissie voor de Sport Groningen.

Volgend jaar wil de gemeente Groningen nadere afspraken met topsportpartners maken over de uitvoering van het nieuwe topsportbeleid met ingang van 1 januari 2014. Hiervoor is een budget van € 125.000 beschikbaar.

Bron: Gemeente Groningen
Foto: Siebrand Wiegman

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *