Groningen officieel Onderwijsstad van Nederland 2014-2015

groningen-centrum-stadhuis-onderwijsstad-8

voorzitter Aat Sliedrecht, rechts wethouder Ton Schroor.

Vanmiddag, maandag 10 maart 2014, heeft Aat Sliedrecht, voorzitter van de Stichting Nationale OnderwijsWeek/Nationale Onderwijsstad, in het Stadhuis van Groningen het ‘digitale onderwijsstokje’ officieel overgedragen aan wethouder Onderwijs Ton Schroor. Dit gebeurde in aanwezigheid van de leden van het College van Onderwijs Groningen.

Aansluitend heeft Jur Marringa, lid van de Toetsingscommissie van de Stichting, een toelichting op het juryrapport gegeven.

Groningen is een stad met een rijke historie en een stad met een breed en bloeiend onderwijsaanbod. Groningen telt 198.355 inwoners en circa 100.000 leerlingen en studenten. Het laat zien welke importantie het onderwijs in al zijn geledingen in de stad heeft. De onderwijskolom voorziet in een opvang van de jongste kinderen, rijk en breed funderend onderwijs en theoretisch en beroepsgericht middelbaar, hoger en universitair onderwijs. De samenwerking in de gehele sector is van belang voor het bieden van een ontwikkelend continuüm, voor onderwijszorg die op adequate en continue wijze inspeelt op de verschillen tussen leerlingen en studenten.

De samenwerking tussen schoolbesturen, het bestuur van de Rijksuniversiteit en het gemeentebestuur in de stad Groningen is hecht.
Het kent meerdere en geregelde vormen van overleg en officieel bekrachtigde overeenkomsten.Deze intensieve interactie tussen onderwijs, samenleving en gemeente maakt grote indruk op de Toetsingscommissie Verkiezing Nationale Onderwijsstad. Die vaste vormen van overleg en overeenkomsten die meerjarig gemeenschappelijke afspraken vastleggen in een Onderwijspact Groningen (gesloten in 2013) en het Akkoord van Groningen (gesloten in 2005) bieden het onderwijs een gemeenschappelijk perspectief en overeenkomende aandachtpunten. Het is opmerkelijk, dat het hoger beroepsonderwijs èn het universitair onderwijs in die samenwerking een vaste en actieve waarde innemen. De Commissie acht de vormen van samenwerking en de producten van grote en voorbeeldige waarde.

Lange tijd hebben de Vensterscholen als scholen van de buurt en brede scholen avant la lettre landelijk het primair onderwijs tot voorbeeld gediend. De besturen primair onderwijs en voorschoolse opvang hebben zich gerealiseerd dat een voorsprong nooit blijvend is. Met een brede impuls werken kinderopvang en scholen voor primair onderwijs in de stad Groningen aan Vensterscholen 2.0, aan de opzet van integrale kindcentra, die verankerd zijn in de per wijk wisselende zorg en wijkvoorzieningen.

De Commissie is onder de indruk van de grote en brede aandacht in het beleid van de gemeente en dat van schoolbesturen voor de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Samen met ondernemers in de stad en regio verdiepen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zich in het vormgeven aan praktijkstages voor studenten, gemeenschappelijk onderzoek en het creëren van werk, werkplekken. Groningen blijkt nu al voor bedrijven die gebaseerd zijn op hoogwaardige technologie met zijn brede aanbod van beroepsbeoefenaren op divers niveau een aantrekkelijke plaats van vestiging. Het zoeken naar opleidingen en opleidingsvormen die aansluiten bij de behoefte van de markt, zoals bijvoorbeeld in een technasium, verheugt zich in een positieve aandacht in het gemeentelijk onderwijsbeleid.

De Rijksuniversiteit in Groningen bestaat in 2015 400 jaar. Ook nu al ligt het in de bedoeling van gemeentebestuur en het bestuur van de universiteit aan dit bijzondere jubileum grote aandacht te besteden. De verkiezing tot Onderwijsstad van het jaar 2014-2015 kan de voorgenomen aandacht voor het onderwijs in de stad ook landelijk  nadrukkelijk luister bijzetten.

De Commissie, die ook de kracht van de Onderwijsstad afweegt aan de mate waarin stad en sector de brede en landelijke promotie van het onderwijs als geheel in ons land dienen, is overtuigd van de stad Groningen als Onderwijsstad van het Jaar. De grote bereidheid van de sector en van de gemeente om de Nationale OnderwijsWeek en het Onderwijsjaar een overstijgende en rijke inhoud en betekenis te geven completeert het beeld van een landelijk voorbeeldige onderwijsstad.

Namens de Commissie van Toetsing, Prof.drs.Dolf van Veen (voorzitter)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *