Groningen teleurgesteld over mislukken bed bad brood-akkoord

nederland 2015, groningen, centrum, bed bad brood demonstratie, grote markt

De gemeente Groningen is teleurgesteld dat het overleg tussen gemeenten en Rijk mislukt is. Wethouder Ton Schoor: ‘Als gezamenlijke gemeenten dachten wij dat een akkoord binnen handbereik leek, maar de deur wordt nu hard dicht gegooid door de staatssecretaris. Dat is zeer spijtig en onbegrijpelijk.’ In de gemeente Groningen verblijven 200 asielzoekers die geen recht meer hebben op opvang, in een zogenaamde B4-voorziening: bed, bad, brood en begeleiding. In de praktijk blijkt hier het succes van deze benadering.

Aanpak die werkt
ton-schroor-1Schroor: ‘Dit onderwerp mag en kan niet langer op de onderhandelingstafel blijven liggen. We kunnen niet uit de voeten met een papieren werkelijkheid, we hebben een oplossing nodig die in de praktijk werkt. En die oplossing hebben we in Groningen. Bied de groep mensen die uit de vrijheidsbeperkende locatie worden gezet een sobere opvang en geef ze begeleiding op maat. Dat werkt!’

De wethouder vervolgt: ‘Het is wat mij betreft geen discussie tussen politiek links en rechts. We moet staan voor een humane oplossing. In Groningen hoeft niemand onder een brug te slapen.’

Vervolg

Ondanks het ontbreken van een akkoord gaat de gemeente Groningen wat de wethouder betreft door met de huidige bed, bad, brood-opvang in de stad  inclusief de recent aangekondigde uitbreiding met aparte units. Schroor: ‘De staatssecretaris kondigt maatregelen aan die onze succesvolle aanpak kunnen frustreren. Dat is onacceptabel. Ik kan me voorstellen dat we in gezamenlijkheid de komende maanden kijken, wellicht door een onafhankelijke commissie van wijze mensen, hoe we wel een oplossing kunnen vinden.’

Tweede Kamer

De gemeente Groningen voelt zich gesteund door de inzet van de VNG tijdens de onderhandelingen. Schroor: ‘Ik hoop dat de Tweede Kamer het met mij eens is dat er nu echt een akkoord moet komen. En duidelijk standpunt vanuit de Kamer kan het tij wellicht keren.’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *