Niemand op straat in Groningen bij uitblijven akkoord Bed Bad Brood

steden nederland, groningen, centrumDe humane oplossing voor uitgeprocedeerde asielzoekers is bed, bad brood én begeleiding. Helaas is het zo urgente akkoord tussen een aantal grote gemeenten en het Rijk met betrekking tot deze voorzieningen stukgelopen. Volgens de verantwoordelijk staatssecretaris is het akkoord mislukt, omdat gemeenten er onderling niet uitkwamen. De fracties van D66, ChristenUnie, PvdA en Groenlinks in Groningen zijn hierover zeer verontrust over en vragen daarom een actualiteitendebat aan.

Bed, bad en brood is opvang voor mensen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Mensen voor wie de asielprocedure is afgewezen en afgerond. De opvang in deze locaties is van korte duur, als dit mogelijk is. Helaas verblijven er vaak ook mensen in de opvang die wel  terug willen, maar dit niet kunnen vanwege bijvoorbeeld het ontbreken van de juiste papieren. Of omdat simpelweg het land van herkomst niet meewerkt aan terugkeer.

In Groningen wordt al jaren met succes ook begeleiding aan de drie B’s toegevoegd; omdat de ervaring leert dat mensen daardoor wel met succes de volgende stap kunnen zetten. Groningen heeft zich altijd verzet tegen de centraal aangestuurde sobere opvang voorgesteld door de staatssecretaris. Niet omdat Groningen vindt dat mensen die geen recht hebben op verblijf moeten blijven, maar omdat het niet bieden van begeleiding er voor zorgt dat mensen uiteindelijk op straat terecht komen.

De fracties van D66, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks willen dit laatste voorkomen. De fracties willen van wethouder Schroor weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat het akkoord niet bereikt is en wat de consequenties hiervan zijn voor de huidige gebruikers. Want volgens alle vier de fracties geldt: ‘niemand op straat’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *