Groningen van toen | deel 64

Vervoer in 1970

Wat waren het toch mooie tijden dat er, in en vanuit de stad Groningen – en dat zal ook bij andere grote steden het geval zijn geweest- diverse busondernemingen actief waren om lijnverbindingen met de stad en andere plaatsen in de provincie en/of buurprovincies te onderhouden. Ik denk dan vooral aan de begin jaren zestig dat er op een aantal plekken in de stad Groningen de diverse ondernemingen hun verzamelpunt hadden waar men kon opstappen. Busondernemingen die ondermeer actief waren in de tijd waren de ESA, GVB, GADO en DAM.

 

In september 1970 werd bekend gemaakt dat de N.V. Groninger Autobusdienst Onderneming (kortweg de GADO genoemd) de exploitatie van de autobusdiensten van de N.V. Damster Auto Maatschappij (DAM) zou gaan voortzetten. Het werd in een persbericht destijds naar buiten gebracht en het besluit was het resultaat van besprekingen, die de directie van beide N.V.’s hadden gevoerd met als doel tot nauwere samenwerking te komen.

Gedurende meerdere besprekingen was men uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het veel beter zou zijn dat beide ondernemingen zouden opgaan in een organisatie omdat dit de beste mogelijkheden zou bieden op de vervoersvoorziening in de toenmalige toekomst op een verantwoordelijke manier te kunnen uitvoeren terwijl er ook een duidelijke vorm van kostenbesparing mogelijk was. In het bericht werd verder melding gemaakt dat de beide directies ook overeenstemming hadden bereikt met de bonden inzake de behartiging van de belangen van het personeel. Zo bleven alle destijds bij de DAM in dienst zijnde personen in hun functies zodat directe ontslagen werden gemeden.

 

De verkoop- en fabricage-afdelingen van de DAM werden ongewijzigd  voortgezet onder de naam DAM en men kreeg zelfs een nieuwe plek op een bedrijventerrein in Appingedam. Tot 1983 hield men het daar vol, waarna een faillissement volgde. Het gezamenlijke persbericht meldde tevens dat als de aandeelhouders van beide ondernemingen akkoord zouden gaan de overdracht van de vervoerconcessie zou plaats vinden en de voorgestelde besluiten zouden worden uitgevoerd.

Ten tijde van de overdracht had de DAM acht lijnen in exploitatie, welke dus allen door de GADO werden overgenomen. De 39 bussen, die de DAM in haar bezit had, gingen ook naar de GADO en ze reden in eerste instantie nog als ‘DAM-bus’ op de weg en langzaamaan werden al deze bussen overgespoten in de nieuwe GADO-kleuren, grotendeels geel, wat de voorheen vertrouwde groene kleur zou verdrijven. Het veranderen naar geel had betrekking op een uniforme regeling die was getroffen door de Nederlandse Streekvervoerbedrijven.

DAM reed vooral op de routes naar Noordoost Groningen en had haar vaste standplaatsen op het Damsterdiep in Groningen waar ook een wachthuis, annex restauratie, was waar wachtende mensen versnaperingen tot zich konden nemen.

Nog steeds is dit gebouw intact alleen met een andere invulling. In de loop der jaren heeft er ondermeer een café ingezeten, een bloemenboetiek en er is nu een Thais lunch restaurant gevestigd. De GADO bleef trouwens de lijnen tot 1999 exploiteren waarna de concessie voor het openbaar vervoer in de provincie Groningen werd overgenomen door de Britse onderneming Arriva, terwijl tien jaar later het in handen kwam van Qbuzz.

Bron: Hans Knot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *